Uudised ja teated

Kestliku arengu seminar 21.veebruaril Jõgeval

Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) kutsub kõiki huvilisi neljapäeval, 21.veebruaril kella 14.00 – 16.00 Jõgeva Riigimaja saali (Suur tn 3, IV korrusel) kestliku arengu teemalisele kokkusaamisele.
 

Arengukoostöö Ümarlaud koondab 33 vabaühendust, kellele on oluline puhas keskkond,  õiglane ühiskond ja jätkusuutlik majandus. Arengukoostöö Ümarlaua eesmärk on, et planeet kestaks edasi ja inimesed ei saeks oksa, millel nad istuvad.  Kestliku arengu kohta saab lähemalt lugeda AKÜ kodulehelt.

AKÜ soovib Jõgevamaa kogukondadele kevadel pakkuda koolitust, kuidas enda või ühingu huve esindada võimalikult hästi kohalike otsustajate ees - olgu selleks KOV, keskkonnaamet või mingi muu ühingu või isiku jaoks oluline instants.  Selleks, et kokku panna võimalikult Jõgevamaast lähtuv koolitus, soovitakse eelnevalt kohtuda ja  panna paika teemad, mille näitel Jõgeva koolitus üles ehitada.

21. veebruari kohtumisel tutvustab AKÜ oma projekti, lühidalt räägitakse ÜRO kestliku arengu eesmärkidest, valitakse välja need teemad, mis Jõgevamaale kõige olulisemad on ja huvikaitset vajaksid ning pannakse paika huvikaitse koolituse toimumisaeg.


Lisainfo: Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, tel. 5208 423, kersti@jaek.ee