Uudised ja teated

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor 21.august – 21.september 2018


Siseministeerium toetab siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude läbiviimist. Maakondliku taotlusvooru läbiviijaks on sellest aastast Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa kodanikke ja mittetulundusühinguid kaasava ühiskonna kujunemisele kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt. Kus kogukonnad teevad turvalise elukeskkonna loomiseks koostööd ning kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on turvalisuse loomisse panustavate vabaühenduste ja asutuste väikeprojektide toetamine. Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendavad võrgustikupõhist toimimist;
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.


Ühe projekti toetuse maksimaalne piirsumma on 3500 eurot.
Taotlusvoor avatakse 21.08.2018.
Taotluse esitamise tähtaeg on 21.09.2018 kell 16.30.

Taotlused esitada tähtaegselt ning digitaalselt allkirjastatuna SA-le Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskesus, e-posti aadressile:  arendus@jaek.ee  

 

Taotlusvooru tingimused

Taotlusvorm   (palume taotlusvormile lisada eraldi eelarve)

Eelarve vorm

Hindamismetoodika

Aruande vorm toetuse saajale

SISETURVALISUSE ARENGUKAVA 2015–2020

 

Lisainformatsioon:
Maiu Veltbach, Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, maiu.veltbach@jaek.ee, +372 5647 9521