Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 sügisvoor avatud

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. oktoobriks 2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng,
 toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot 
  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot. 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  1.oktoobriks 2020 kella 16.30.

Taotlusvormid on leitavad JAEKi kodulehelt. 

Infopäev taotlejatele on 14. septembril kl 14 -17 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis, Aia tn 6, Jõgeva linnas. Registreeri infopäevale!

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant / KOPi maakondlik menetleja,  tel 520 8423, kersti@jaek.ee.