Uudised ja teated

« Tagasi

KÜSK avas vabaühenduste arenguhüppe 2019. aasta taotlusvooru

Mittetulundusühendused saavad toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides tegutsemise eesmärke.
 

Oodatakse taotlusi, kus on näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused, kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millist konkreetset võimekust arendada, on ühingu enda valida. 


Toetussumma ülemmäär ühe taotluse kohta on 25 000 eurot.
Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis.
Taotlusvoorus on kokku jagada 420 000 eurot. 


Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  01.detsember 2019 – 31.juuli 2021 ja peab kestma vähemalt 10 kuud, et oleks võimalik hinnata tulemusi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.september 2019 kell 15.00.
Ootame taotlusi aadressile kysk@kysk.ee

 

Kõik vajalikud tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks leiad: https://kysk.ee/ah19

NB! 03.juunini on avatud ka vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav voor, mille raames saab küsida toetust kuni 4000 eurot (omapanuse nõuet ei ole). Taotlusvoorus on abikõlblikud kõik kulud, mis on seotud projekti eesmärgi saavutamisega ehk aitavad kaasa kas arenguhüppe tegevuskava või äriplaani loomisele.


Lisainfo vooru kohta: Katriin Pannal, katriin@kysk.ee, tel 656 0469 või Mari-Liis Dolenko, mariliis@kysk.ee, tel 655 6423.