Uudised ja teated

Peipsiveere programm ootab vabaühenduste taotlusi 07.maiks

Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Mustvee, Alutaguse, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare ulatuses.

Jõgevamaal on abikõlbulikud taotlejad Mustvee vald ja Mustvee vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused vastavad Peipsiveere programmi eesmärkidele.

Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 18 kuud.


Rahastatakse projekte, mis sisaldavad abikõlblikke tegevusi järgmistes valdkondades:

  • Peipsiveere piirkonna ettevõtlikkuse ja inimkapitali arendamine;
  • Peipsiveere piirkonna spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega seotud mainekujundus;
  • Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja mitmekesisem kasutamine;
  • Investeeringud Peipsiveere piirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsiooniga hoonetesse ja rajatistesse kogukonna jätkusuutlikkuse tugevdamiseks.

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendustele, kelle tegevuskoht on kogu Peipsiveere piirkond ja kelle tegevus on suunatud programmi eesmärgi saavutamisele.


Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on kuni 32 000 eurot, tegevustoetuse puhul kuni 20 000 eurot.
Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.
Ettevõtlusnõustamise tugiteenuse osutamise ja välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul ei ole oma- või kaasfinantseering nõutav.

Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmist toetatakse, kui välisabi projekti eesmärgid langevad kokku Peipsiveere programmi eesmärgiga ja välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Peipsiveere programmis lubatud maksimaalne toetussumma. Toetuse suurus on kuni 50% minimaalsest välisabi projekti kohustuslikust omafinantseeringust, aga mitte suurem kui 32 000 eurot.


Eeltaotluste esitamine kuni 07.maini 2019 Tartumaa Omavalitsuste Liidule (Riia 15, 51010 Tartu, tol@tartumaa.ee).

Eeltaotlusi saab esitada:

  • Digitaalallkirjaga e-postile tol@tartumaa.ee või
  • Paberkandajal allkirjastatuna Tartumaa Omavalituste Liidule, Riia 15, 51010 Tartu. Lisaks tuleb saata taotlus ka e-postile tol@tartumaa.ee.

 Dokumendid:


Lisainfo: Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk, 730 5216, 5886 2500, heili.uuk@tartumaa.ee