Uudised ja teated

« Tagasi

Uus meede - Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Sihtgrupp: Ettevõtted, kes soovivad läbi viia rakendusuuringut või tootearendust
Toetusmeetme täpsem info RTK lehelt

Kõik tingimused on leitavad Nutika spetsialiseerumise määrusest.  

Toetuse taotleja võib olla järgmine Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik või äriühing:

- väikeettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 50 ja aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot)

- keskmise suurusega ettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 250 ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot)

- suurettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on 250 või suurem ja 100% väliskontserni omandusse kuuluvad ettevõtted).

Toetatavad tegevused

 1. Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
   
 2. Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
   
 3. Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.
   
 4. Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.
   
 5. Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.
   
 6. Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.
 • Pakume tasuta nõustamist äriplaani osas. Võtke kontakti e-postile: ettevotlus@jaek.ee