Noorte ettevõtlikkuse uudised

Eesti noored Nobeli laureaatideks!


Tarvo Metspalu esindab Tartu kesklinnas paiknevat avalikku töökoda ja inseneeriakallakuga huvikeskust MTÜ SPARK Makerlabi. Neil on meeskonna peale enam kui 15 aastat kogemust loodus-, täppis- ja tehnikateaduste (LTT) populariseerimises läbi teadusetenduste, -laagrite ja -töötubade. 

HTM, Eesti Teadusagentuuri, SA Archimedese ja Makerlabi meeskonna kogemuste põhjal on tõdetud, et LTT huvitegevuste ja -ringide osakaal Eesti haridusmaastikul on kahetsusväärselt väike. Lausa 75% Nobeli preemia saajatest teaduse valdkonnast ütlevad, et nende armastus teaduse vastu sai alguse koolivälisest praktilisest tegevusest. Eesmärk on ühiselt jõuda rohkemate noorteni, et ka neist võiksid saada Nobeli laureaadid! 

Sellest innustatult pakutakse koostöös mitmete teaduse populariseerijatega (sh. Eesti Füüsika Selts, TÜ Õpikojad, Kvark Teadusteater jne.) soovijatele uusi ja põnevaid LTT õppevahendeid:

Lisaks pakutakse stardikomplekti ja Mehaanikaseina nii otse KOV-idele, huvikoolidele, noortekeskustele, üldhariduskoolidele kui ka muudele avalikele asutustele (nt. raamatukogud, kogukonnakeskused jne). 

Kuna LTT huvihariduse edendamist võetakse väga tõsiselt, on jõutud vastavate toodete-teenustega ka Ajujahi (TOP 30) konkursile sotsiaalsete ettevõtete kategoorias.

Kui teil tekib küsimusi või tagasisidet, mis ei sobi http://pood.makerlab.ee/ alalehtede lõpus antud vormi, võite ühendust võtta allpool antud kontaktandmete kaudu.

 

 

Lisainformatsioon:
Tarvo Metspalu
Juhatuse liige
www.makerlab.ee
+372 555 46 770