Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

Kodukant ootab taotlusi EV 100 kogukondade taotlusvooru

Eesti Külaliikumine Kodukant taoetab  maa- ja linnakogukondade algatusi, mis on väärilised kingitused Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Planeeritavad tegevused peavad olema vastavuses EV100 põhiväärtustega (https://ev100.ee/et/väärtused).  Oluline on, et käivitatav algatus ning sellega loodud püsiv väärtus ja selle mõju kestaks edasi ka peale Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva aastat.

Toetatakse maa- ja linnakogukonnapõhiseid algatusi, tegevusi, investeeringuid, mis on kogukonna eri vanuse ja tegevusalaga liikmeid ühendavad ning kaasavad maksimaalselt kohalikku kogukonda korraldusprotsessi ja läbiviimisse. Oodatud on projektid, mis väärtustavad paikkonna eripära või traditsioone või on seotud selle paiga elu- või looduskeskkonnaga või mis väärtustavad paiga minevikku, olevikku ja tulevikku. Külaliikumise Kodukant kodulehel https://kodukant.ee/taotlusvoor  on põhjalikum info taotlemise tingimustest  ja taotlusvormid.

Maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot, omafinantseering ei ole nõutav.

Taotleda saab avalikes huvides tegutsev MTÜ või SA, mis ei ole loodud riigi ega KOVi poolt ja mis on registrisse kantud enne 01.01.2018. Taotlejaks ei saa olla spordiühendus, mis on kantud Eesti Spordiregistrisse ja/või vastab Eesti Spordiregistri kirjeldusele spordiühenduse kohta.

Taotlus tuleb esitada elektroonselt ajavahemikul 1. märts 2018 – 12. märts 2018 kell 23.59 (kaasa arvatud) e- posti aadressile ev100@kodukant.ee . 
Lisainfo: Inga Kalvist, programmi koordinaator Kodukandis, e-post: ev100@kodukant.ee, tel: 55 575 515.