Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm avas taotlustele sügisvooru

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) avas 2018.aasta sügisvooru ja ootab  vabaühenduste taotlusi 1. oktoobri kella 16.30  e-postile kop@jaek.ee.

Programmi eesmärgiks on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Programm toetab tegevusi, millega panustatakse:

  • kogukonna identiteedi tugevnemisse;
  • kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvamisse;
  • tõhusama koostöö tekkesse;
  • kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse;
  • kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2018.aastast koordineerib maakondlikult programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

  • Meede 1: Kogukonna areng – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2: Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot ja minimaalne nõutav omafinantseering on 10% projekti summast. 

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad, avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik ja mis tegutsevad küla, külade, valla, linna või asumi piires. 

Maakondlikud organisatsioonid saavad olla taotlejaks juhul, kui nad on maakonna juriidiliste ühenduste katusorganisatsioon.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja eelarve (sõltuvalt projektist ka nõutud lisadokumendid) tuleb saata hiljemalt 1. oktoobri kella 16.30 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse e- postile kop@jaek.ee. 

 

Infopäevad taotlejatele on:

10. septembril kella 15.00 - 17.00 Põltsamaa Kultuurimajas, J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa linnas Registreeri!

11. septembril kella 15.00 - 17.00 Jõgeva Riigimajas, Suur tn 3 Jõgeva linnas  Registreeri! 

 

Lisainfo ja projektide nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee

 

Taotlusvooruga seotud dokumendid:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

2018 sügisvooru taotlusvormid:

Meede 1 taotlusvorm

Meede 1 eelarve

Meede 1 taotlusvormi täitmise juhend

Meede 2 taotlusvorm

Meede 2 eelarve

Meede 2 taotlusvormi täitmise juhend

 2018 sügisvooru aruandevormid

Meede 1 sisuaruanne

Meede 1 kuluaruanne

Meede 2 sisuaruanne

Meede 2 kuluaruanne

 

Hindamismetoodika

Hindamiskomisjon