Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

Peipsiveere programm ootab eeltaotlusi 2.-20. juulini

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi.
 

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlusaktiivsust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
 

Eeltaotluste esitamine 02. – 20. juuli 2018 Tartumaa Omavalitsuste Liidule. Eeltaotluse saab saata digitaalallkirjaga  e-postile tol@tartumaa.ee või paberil allkirjastatult aadressile Riia 15, 51010 Tartu.
 

Jõgevamaal saavad taotleda endise Lohusuu ja Kasepää valla ning  Mustvee linna MTÜd ja projekti tegevus peab toimuma nende territooriumil. 

Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 18 kuud.


Rahastatakse projekte, mis sisaldavad abikõlblikke tegevusi järgmistes valdkondades:

  • Peipsiveere piirkonna ettevõtlikkuse ja inimkapitali arendamine;
  • Peipsiveere piirkonna mainekujunduslik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega;
  • Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja mitmekesisem kasutamine;
  • Investeeringud programmi sihtpiirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendustele, kelle tegevuskoht on kogu Peipsiveere piirkond ja kelle tegevus toetab programmi eesmärki.


Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on kuni 32 000 eurot, tegevustoetuse puhul kuni 20 000 eurot.
Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.

Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmist toetatakse, kui välisabi projekti eesmärgid langevad kokku Peipsiveere programmi eesmärgiga ja välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Peipsiveere programmis lubatud maksimaalne toetussumma. Toetuse suurus on kuni 50% minimaalsest välisabi projekti kohustuslikust omafinantseeringust, aga mitte rohkem kui 32 000 eurot.


Dokumendid:

Teabematerjal:Lisainfo:  Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk, 730 5216, 58862500, heili.uuk@tartumaa.ee