Jõgevamaa TERVISELEHT oktoober 2018

Jõgevamaa Terviseleht kajastab maakonna tervist puudutavaid teemasid.

2018. aastal valminud Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiilist lähtuvalt on neli prioriteetset teemat, millega tegelemine vajab süsteemsemat ja valdkondade ülest lahenduste leidmist:

  1. Laste ja noorte ülekaalulisus

  2. Laste ja noorte riskikäitumine

  3. Toimetulekuriski vähendamine

  4. Elanike turvalisus

Head lugemist!