Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 kevadvoor ootab maakonna vabaühenduste toetuse taotlusi
1. märtsist  – 3. aprilli kella 16.30-ni

Toetust saab taotleda projektidele, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada  kahte meetmesse:

       1. Kogukonna areng toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

        2. Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Asjade, vahendite ostmine ja ehituslikud tegevused).

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa.

Toetuse summa on:
                  Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 eurot
                  Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise projektidele maksimaalselt 4000 eurot

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest ja peab olema rahaline.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada veebikeskkonnas https://etoetus.rtk.ee hiljemalt  3.aprilliks 2023  kella  16.30-ks.

Vali https://etoetus.rtk.ee veebikeskkonnas taotlusvooruks kindlasti  Jõgevamaa KOP 2023 kevadvoor ja õige meede või logi taotluse esitamiseks veebikeskkonda sisse otse Jõgevamaa KOP taotluste jaoks loodud otselinkidelt:
     Kogukonna arendamise meetme otselink: https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=7382
     Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise otselink: https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=7365

INFOPÄEVAD!

Toimuvad taotlejatele üle- eestilistena ja Zoomi veebikeskkonnas, eelnev registreerimine ei ole vajalik. Vali omale sobiv päev ja kellaaeg ja liitu infopäevaga.

  7. märtsil kell 14.00  – 17.00. Link infopäevale https://us02web.zoom.us/j/84903312459?pwd=QnVqL0hwQmY1TDY5UmI1c290eVYwZz09
  8. märtsil kell 10.00 – 13.00. Link infopäevale https://us02web.zoom.us/j/85207502523?pwd=UkJ5NDVHTFFjUEI0cXFNUE4vMHNKUT09
 14. märtsil kell 17.00 – 20.00. Link infopäevale https://us02web.zoom.us/j/88972603846?pwd=U1M1SGVrN1J5MDhPZmFtVTF0ZWJqZz09
 13. märtsil kell 14.00 (venekeelne), link https://us02web.zoom.us/j/86501209843?pwd=Qmd6blFOTkdTaGNmRHFpRlJ0UGJjQT09

Siit leiad Infopäeva ettekanded

Oluline teada:   
         – Taotleja peab olema registreeritud Jõgeva maakonda
         – Kogukonnana mõeldakse maksimaalselt ühe valla elanikke (kasusaajateks saavad olla ühe küla, aleviku, alevi, linna või valla elanikud).
         – Taotleja ühingu tegevuspiirkond ja projekti tegevuspiirkond peab olema ühe ja sama omavalitsuse piires
         – Maakondlikke projekte ei toetata
         – Enne taotluse täitmist loe läbi KOPi määrus, kus on kirjas abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud ja muud tingimused KOP toetuse saamiseks


 Taotlemise abimaterjalid ja juhendid

KOP määrus 

Juhend taotluse täitmiseks

KOP 2023 kevadvooru infopäeva ettekanded

Seletuskiri KOP määrusele

Hindamismetoodika

Jõgevamaa hindamiskomisjoni liikmed 2023

Videojuhend taotluse täitmiseks

Kogukonnaarengu taotluse näidis

Investeeringute ja kogukonnateenuste arengu taotluse näidis

Näiteid väljundi tõendamiseks

Lisainfo ja taotluste nõustamine Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja, tel 520 8423, e-post: kersti@jaek.ee