Kohaliku Omaalgatuse Programm 2023

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) toetab  vabaühenduste  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

Kogukonna areng

Meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms)

Toetuse taotlejaks saavad olla Jõgeva maakonnas tegutsevad programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides küla, aleviku, alevi, valla või linna piires tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa. 

Kohaliku omaalgatuse programmi projektis on oluline kogukonna kaasatus projekti ettevalmistusse ja elluviimisse ning  nende projektist saadav kasu.
Kogukonnaks loetakse KOP projektis mingis piirkonnas elavat, ühist toimekeskkonda jagavat ja  teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühma.  

Projekti tegevuspiirkond peab jääma taotleja küla, külade, aleviku, alevi, valla või linna  piiresse. Maakondlikke  projekte ei toetata.

Toetuse summa on: 

  • – Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 €

  • – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Taotlusi saab esitada ainult veebikeskkonnas  https://etoetus.rtk.ee.

Kokku oli Jõgevamaal sel aastal  jagada toetuseks 48666 eurot. 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 sügisvoorus rahastati 8 projekti:
JrkTaotlejaProjekti nimiPunkteToetus
1Adavere Mõisa SeltsLapsed ja noored liikuma! Madalseikluspark Adaveresse, I etapp3,714000,00
2Piilsi Külade SeltsKülakiik3,561115,87
3Sadala Külade SeltsTeadmised ja oskused läbi ühistegevuste3,422493,00
4MTÜ Pajusi TeaterPajusi rahvamaja välilava3,314000,00
5mittetulundusühing AiduLeede kinnistu mantelkorstna katuse renoveerimine3,191080,00
6Tapiku Külade SeltsTapiku Külade Seltsile telgi soetamine3,141189,35
7Puurmani Priitahtlik PäästeseltsElupäästev võimekus Puurmani kogukonnale3,123564,00
8Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate KodaAvinurme piirkonna külaplatside korrastamine ja uuendamine3,023368,70
Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 kevadvoorus rahastatud projektid:
 TaotlejaProjektPunktidToetuse summa
1Kamari HaridusseltsKamari XXI TPL3,692 160,00
2MTÜ Kasepää Arendus- ja EttevõtluskeskusLastemänguväljak – Pereväljakuks3,453 481,27
3Kamari HaridusseltsKamari kogukonnaköögi sisustuse ostmine3,441 796,40
4Sadala Külade SeltsÜhistegevust ja teenuse arendamist soodustavate vahendite soetamine3,432 110,50
5Jõgevamaa MetsaseltsKassinurme muinaslinnuse tornide ja sisehoovi ehitise katuseosa uuendamine3,431 002,00
6Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate KodaAvinurme kandi kogukondade elusam elu3,421 379,70
7Kultuuriselts VanaveskiMööbli soetamine Kultuuriseltsile Vanaveski3,391 843,15
8Pikknurme Küla SeltsVana aja lood ehk käsitsi heinaniitmise võistlus3,391 459,80
9Sadala Külade SeltsTarvilik toidulaud3,322 500,00
10Vaiatu Küla SeltsTorma kihelkonna ajalooliste käsitöövõtete omandamine3,322 396,00
11Kääpa Ühistegevuse SeltsTeadmisi ja oskusi Kääpa kogukonna liikmetele3,271 610,55
12Adraku KülaseltsAdraku külaplatsi uuendamine3,26559,80
13MTÜ ENDLA KÜLASELTSKülaplatsi arendamine3,242 872,80
14Puurmani Priitahtlik PäästeseltsKriisiabipunkti loomine Puurmani kogukonnale 3. etapp3,154 000,00