Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 sügisvoor

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus KOPi 2020 sügisvoorus 32 taotlust: 9 taotlust meetmesse 1 ja 22 taotlust meetmesse 2. 

13.11.2020 toimunud maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus rahastada 2020 sügisvoorus täies mahus 8 projekti toetuse kogusummas 20 945,61 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmist 2020 sügisvoorus toetatud projektid 

Jrk

Taotleja nimi

Projekti nimi

KOP toetus

1

Sadala Külade Selts

Kogukond arendab

3150,00 €

2

Kultuuriselts Vanaveski

Riidekappide ja istepinkide soetamine Jõgeva avalikule saunale ning selle riietusruumi sanitaarremont

3907,40 €

3

Kultuuriselts Jensel

Õmblusmasinate ostmine seltsile

513,00 €

4

Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport

Põltsamaa Jalgpallistaadionile piirdeaed

4000,00 €

5

MTÜ Loopre-Lepiku ratsatalu

Pajusi lõõtsapäev 2021

2400,00 €

6

MTÜ Logovest

Lohusuu kogukonna ja Logovesti hüvanguks

2003,21 €

7

Piilsi Küla selts

Piilsi Küla Selts välitelgid

972,00 €

8

MTÜ Look

Lilleaasa Vabaõhulava elektritööd

4000,00 €

Taotlusi saab esitada meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on: 

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 €

  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt 01.10.2020 kell 16:30.

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja