Jõgeva maakonna turvalisuse nõukogu

Jõgeva maakonna turvalisuse nõukogu (kinnitatud 14.03.2023)

Jõgeva valdViktor Svjatõševabivallavanem
Põltsamaa valdKarro Külanurmvallavanem
Mustvee valdIndrek Kullamvallavanem
Politsei- ja PiirivalveametAndrus ReimaaTartu politseijaoskonnajuht
Politsei- ja PiirivalveametJana ÕimJõgeva piirkonnavanem
Lõuna PäästekeskusViljar SchmidtTartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja
TranspordiametDiana OkasJõgeva maakonna kontaktisik
KaitseliitTõnis MetjerKaitseliidu Jõgeva maleva pealik
KeskkonnainspektsioonDora KukkJõgevamaa büroo juhataja
SotsiaalkindlustusametRita KaasikJõgevamaa ohvriabi töötaja
SA Jõgevamaa Arendus- ja EttevõtluskeskusAive Tammjuhatuse liige
SA Jõgevamaa Arendus- ja EttevõtluskeskusMaie Puusepprahvatervise ja turvalisuse spetsialist
PäästeametElari KliimanPäästeamet Lõuna päästekeskus ennetusbüroo vanemspetsialist
Nõukogu ülesanded on:
 • – kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;

 • – koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, terviseedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;

 • – seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;

 • – soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist;

 • – koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega. Koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga, jt riigi esindajatega;

 • – täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.

Nõukogu töökord on:
 • – Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kes valitakse nõukogu liikmete seast;

 • – Nõukogu teenendab Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist;

 • – Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka elektroonilisi arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse;

 • – Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl;

 • – Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade käsitlemiseks;

 • – Nõukogu algatusel võib korraldada seminare, koolitusi, õppereise;

 • – Nõukogu esimees tagab nõukogu tööd korraldades kooskõla teiste sarnaseid teemasid hõlmavate piirkondlike, maakondlike, regionaalsete ja riiklike komisjonide tööga;

 • – Nõukogu otsused on avalikud ja nõukogu tegevust kajastatakse Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse veebilehel.