Maakondlikud tunnustused

  • Jõgevamaa teenetemärgid 2023 saajad on selgunud

Jõgevamaa hõberisti pälvisid 2023 aastal Janne Karu, Kadi Ploom ja Maiu Veltbach. 

Kuldristi väärilised on kahtlemata Heidi Paabort, Priit Pettai ja Viktor Svjatõšev.

Jõgevamaa vapimärki kannab Toomas Vahur.

Jõgeva maakonna teenetemärgid

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel taastati 2021.aastal maakonna teenetemärkide andmine. Kui traditsiooniliselt antakse autasud üle Eesti Vabariigi aastapäeval, siis2021. aastal,  taasiseseisvumise 30.aastapäeva eel, oli õige aeg märgata ja tunnustada neid inimesi, kes on panustanud oma tegemistega Jõgevamaa arengusse. 

Jõgevamaa teenetemärkideks on Jõgevamaa vapimärk, kuld- ja hõberist:

Jõgevamaa vapimärk antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Üldjuhul antakse Jõgevamaa vapimärk elutöö eest.

Jõgevamaa kuldrist antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Jõgevamaa hõberist antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud teenete ja saavutuste tunnustamiseks või Jõgeva maakonna jaoks olulise saavutuse tunnustamiseks.

Jõgevamaa teenetemärkide saajad 2021. aastal:

Aivar Sander – Palamuse piirkonna ettevõtja, kes on panustanud piirkonna ettevõtlusesse bussitranspordi teenuse pakkujana. Ta on toetanud mittetulundusühinguid kui ka koolide ja lasteaedade tegevusi. Aivar panustab aktiivselt oma tegemistega Palamuse kogukonna arengusse. Tema ettevõttes on tööd leidnud piirkonna inimesed ja Aivaril on kombeks erinevate tööde tegemisel kaasata piirkonna elanikke, mis aitab hoida kogukonnatunnet ja külakogukond on tänulik, et ta nende jaoks kauplust ja tanklat peab. Lisaks bussijuhi ametile on ta hinnatud reisijuht ja giid. Soe ja südamlik huumor ning abivalmidus on Aivari poolt alati garanteeritud.

Sergei Jerjomin – rahvusvahelise tuntuse ja haardega militaar- ja kodupaiga ajaloo uurija ning „kuldsete kätega“ meistrimees. Tema käe all on restaureeritud ajaloolist militaartehnikat. Ajaloo huvilisena on ta avanud ja sisustanud rikkalikult eksponaatidega varustatud militaarmuuseumi. Ta korraldab rahvusvahelisi detektoristide kokkutulekuid ja elustab näitemänguna vanu lahinguepisoode. Tema uuringute tulemusena on paljud pered erinevatest riikidest leidnud oma pereliikme viimse puhkepaiga. Sergei on aidanud teiste detektoristidega ohutuks muuta mitmeid sõjaaegseid lahinguvälju. MTÜ Pommiauk juhatuse liikmena on Sergei aktiivne ja innovatiivse mõttelaadiga tegutseja.

Heino Sutting – fotograaf, videomeister ja Pajusi külaelu edendaja. Ajapikku omandatud oskused, tehnika- ja ajaloohuvi on temast teinud kauaaegse Pajusi-kandi kroonika jäädvustaja. Tema poolt on läbi aastate filmi-, foto- ja videosalvestuste näol jäädvustatud endiste Pajusi kolhoosi ja Pajusi valla tegemised, kultuurisündmused ning paljude perede tähtsündmused. Pajusi Küla Seltsi tegemistes on Heino osalenud seltsi asutamisest alates. Ta on jäädvustanud videolindile 21 aasta jooksul kõik Pajusi Küla Seltsi tegemised ja sündmused. Heino oskus piskust suur valmis meisterdada ja samas ise tagaplaanile jääda on hindamatu. Tal on alati kaasas kaamera, et jäädvustada järjekordne tähtsündmus ajaloo tarbeks.

Tarmo Romm – töötanud 27 aastat Põltsamaa Päästekomandos ning andnud suure panuse Jõgevamaa turvalisusse. Lisaks panustab Tarmo vabatahtliku päästjana Puurmani  Priitahtlike ridades. Ta on viimase poole aasta jooksul külastanud enam kui 65 kodu Põltsamaa ja Puurmani piirkonnas ning jaganud tuleohutuse teemalisi nõuandeid.

Liia Lust – Ta kolis Jõgevamaale 33 aastat tagasi mehe töökoha tõttu ja pidi olema ajutine tulemine, kuid Liia on perega siia pidama jäänud ja pühendunud südamega oma piirkonna elu paremaks muutmisele.  Liia on panustanud Kamari piirkonna arendamisse projektitaotluste kirjutajana ja elluviijana. Ta panustab aktiivselt  Eesti Külaliikumise Kodukant  tegemistesse.  Olles alates 2009. aastast kutsega konsulent, panustab ta oma teadmiste ja nõuga Jõgevamaa põllumeeste abistamisse. Liia on maakonnas tunnustatud täiskasvanute koolitaja. Ta esindab kogukondlikku mõttelaadi ja selle vajalikkust maapiirkonnas elu paremaks muutmisel. 

Natalja Tumanova – kohaliku elu edendaja ja vene kultuurihoidja Lohusuus, MTÜ Logovesti eestvedaja. MTÜ Logovest on tegutsenud 15 aastat, seltsi eesmärk on hoida ja anda edasi teadmisi ning kohalikku kultuuri, et säiliksid tarkused käsitööst ja kultuurist. MTÜ Logovest korraldab kohaliku küla huvitegevust, viib läbi tantsu-, käsitöö- ning näiteringe.

Külli Paal – alates 1989. aastast töötab arstina, alguses Pajusis, alates 2013. aastast Pajusi ja Puurmani perearstina, hetkel töötab perearstina Põltsamaa perearstikeskuses ja selle filiaalis Puurmanis. Külli on hinnatud kolleegide ja patsientide seas. Ta on väga hea kolleeg, alati positiivne ja toetav, näeb väljapääsu igast olukorrast. Arstina uuendusmeelne ja õpihimuline. Oskab kuulata ja mõtleb alati kaasa. Külli on väga hea ema oma kolmele lapsele ja tubli vanaema kolmele lapselapsele.

Krista Pedak – aktiivne kogukonna eestvedaja, konkursi „Aasta küla“ eestvedaja Avinurme piirkonnas, MTÜ Avinurme Külavanemate Koda looja. Avinurme Külavanemate Koda on asutatud 2008. aastal ning tegeleb kõiki külasid kaasavate ühisprojektidega Avinurme piirkonn

Aime Meltsas – Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja, ta on töötanud sotsiaalvaldkonnas 20 aastat, millest 16 aastat Jõgeva Maavalitsuses ja 4 aastat Jõgeva Vallavalitsuses. Ta peab oluliseks sotsiaalvaldkonna koostööd maakonna omavalitsuste vahel tagamaks võrdset arengut maakonna põhiselt. Heaks näiteks on koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumiga vaimse tervise õe teenuse käivitamine Jõgeva valla laste heaks, mis tänaseks on kasvanud üle maakondlikuks teenuseks. Aime tugevaks küljeks on koostööoskus ja meeskonnatöö ning ta on alati kõigi jaoks olemas. Ta on põhjalik ja kohusetundlik. Sotsiaalvaldkonna käsitlemisel omab oma arvamust ning suudab eriarvamuse korral põhjendada oma seisukohti. Ta peab oluliseks oma erialaste teadmiste edasiandmist nii kodanikule, koostööpartnerile, kohalike omavalitsuste ametnikele kui ka seadusloome koostajatele.

Reine Koppel – Kultuuriseltsi Vanaveski asutajaliige ja kauaaegne juhatuse liige. Tema algatusel on ellu kutsutud Naistepäeva suusasõit (alates 2008), Mihklipäeva viie silla jooks (alates 2008) ja Vooremaa poolmaraton. Raine algatusel on viidud külaseltsi liikmetele läbi koolitusi, õppe- ja tutvumisreise, koostatud ja ellu viidud kohaliku omaalgatuse projekte. Ta on olnud aktiivne „Jõgeva Kollase“ tutvustaja.

Uno Saks – töötab alates 2000. aastast E-Piima Põltsamaa Meierei juhina. Tema käe all on valminud Eesti ühed parimad ja maitsvamad juustud. Ta on taganud Põltsamaa Meierei pideva arengu, uute juustusortide arendamise, tehnoloogiate uuendamise ja püüdnud anda toodangule lisandväärtust. E-Piim peab Uno Saksa eestvedamisel oluliseks juustu valmistamisel loomade heaolu, taastuvenergia kasutamist ja sotsiaalset jätkusuutlikkust. Uno Saks on tutvustanud juustutootmist nii presidendile, peaministrile kui arvukatele külalistele. Ta on tööle pühendunud, sportlik, sõbralik ja aktiivne 3 täiskasvanud lapse isa.

Marika Merusk – Marika on oma tööelu pühendanud lastele olles lasteaias töötanud 35 aastat alguses kasvatajana, hiljem Palamuse lasteaia Nukitsamees direktorina. Et oma tööd hästi teha, on ta pidevalt ise õppinud ja olnud avatud väljakutsetele. Kogemuste vahetamine ja koostöö on alus tugevale ja kaasaaegsele lasteaiakollektiivile. Tema elutööks on olnud lastesõbraliku ja arendava uue ning kaasaegse lasteaia loomine Palamusele. 2019. aastast alates koordineerib Marika Jõgevamaa lasteaiajuhtide ainesektsiooni tegemisi. Lisaks lasteaiatööle on Marika väga aktiivne kogukonnaliige. Ta on kogukonna jaoks alati olemas, aitab lahendada erinevaid probleeme heatahtlikult, talle omase huumoriga. Ta on kolme täiskasvanud tütre ema ja peagi nelja lapselapse vanaema.

Jüri Alandi – Jüri on töötanud päästeteenistuses üle 41 aasta. Alates 20.02.1991 Jõgeva Maakonna Riikliku Tuletõrjeameti direktor, sealt edasi erinevate nimetustega päästeasutuse juht Jõgeva maakonnas. Teda tuntakse valdkonna eestvedajana, uuenduste ja koostöö algatajana. Tema ideede, entusiasmi ja juhiomaduste toel on Jõgevamaal moodustatud väga tugev päästesüsteem ja valdkondlik koostöö, mis on olnud paljude ettevõtmistega oluliseks eeskujuks kogu riigile. Jürit tuntakse kui otsekohest ja sõnapidajat meest, tema sõnades on vastutav jõud, kus välja öeldud lubadused saavad alati teoks ja meeskonna liikmed võivad olla kindlad juhi toetusele. Jüri on olnud suur õppimise pooldaja, ta soosis ja soovis , et päästjad oleks Päästekoolis käinud. Pikaajalise maakondliku päästesüsteemi juhina on tal väga head kontaktid kohalike omavalitsuste inimestega, kellega koostöö on hästi sujunud. Erinevate kriiside lahendamine maakonnas on hästi korraldatud. Talle on oluline elanike heaolu ja turvalisus laiemat. Oma eeskujuga ja võimalustega panustab ta, et tagada inimeste parem toimetulek ja teadlikkus vastutusest. Ta on abivalmis partner ja hinnatud meeskonnamängija koostööpartneritele ja omavalitsustele.

Jõgevamaa teenetemärkidega tunnustatud:

Jõgevamaa hõberist – Sergei Jerjomin
Rahvusvahelise tuntuse ja haardega militaar- ja kodupaiga ajaloo uurija ning „kuldsete kätega“ meistrimees.

Jõgevamaa hõberist – Heino Sutting
Fotograaf, videomeister ja Pajusi külaelu edendaja. 

Jõgevamaa hõberist – Natalja Tumanova
Kohaliku elu edendaja ja vene kultuurihoidja Lohusuus, MTÜ Logovesti eestvedaja. 

Jõgevamaa kuldrist – Aime Meltsas
Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja, kes on töötanud sotsiaalvaldkonnas 20 aastat.

Jõgevamaa kuldrist – Uno Saks
Töötab alates 2000. aastast E-Piima Põltsamaa Meierei juhina.

Jõgevamaa kuldrist – Krista Pedak
Aktiivne kogukonna eestvedaja, konkursi „Aasta küla“ eestvedaja Avinurme piirkonnas, MTÜ Avinurme Külavanemate Koda looja.

Jõgevamaa vapimärk – Jüri Alandi
Jüri on töötanud päästeteenistuses üle 41 aasta. Alates 20.02.1991 Jõgeva Maakonna Riikliku Tuletõrjeameti direktor, sealt edasi erinevate nimetustega päästeasutuse juht Jõgeva maakonnas.

Fotod: Ellar Sügiste