Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 kevadvoor

2021. aasta kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor avati 1. aprillil 2021.

Lisaks uuele määrusele ja hindamiskorrale, toimub sellest aastast alates taotlemine elektroonselt e-taotluse keskkonnas. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 30.aprilliks kell 16.30 e-toetuste veebikeskkonnas.

Jõgevamaa projektide jaoks on e-toetuse keskkonnas otselingid. Vali sobiv meede ja alust taotluse esitamist:

Jõgevamaa KOP kevadvoor 2021
“Kogukonna areng” (Meede 1)

Jõgevamaa KOP kevadvoor 2021
“Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (Meede 2)

Taotlusi saab esitada meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on: 

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 €

  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Infopäev taotlejatele toimus 9. aprillil 2021 kell 14-18 Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustati uut määrust, programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Infopäeva slaidid on leitavad taotlemise abimaterjalide all.

taotluse täitmiseks

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja