Alustava ettevõtja nõustamine

 • – ettevõtlusega alustamise nõustamine, sh. juriidilised küsimused ja maksud;

 • – potentsiaalse alustava ettevõtja ja alustava ettevõtte äriplaani nõustamine, sh. turundus-, ekspordi- ning finantsplaani nõustamine;

 • – projektitaotluste konsulteerimine ning taotluste põhitingimuste selgitamine;

 • – starditoetuse taotlemiseks eelnõustamine, eelhinnang ja arengunõustamine;

 • – info erinevatest toetustest ja taotlusvoorudest;

 • – mentorklubialustava ettevõtja baaskoolitusmessikülastusedkoolituste ja seminaride läbiviimine

Sujuvaks teenindamiseks palume kohtumise aeg eelnevalt kokku leppida konsultantidega

telefonil +372 521 0431 (Marve Millend) või +372 5333 5172 (Enn Valgus) või e-postiaadressil ettevotlus@jaek.ee.

Asume aadressil: Aia 1, Jõgeva. 2.korrus.

Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks

 • – Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013;

 • – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013;

 • – Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus;

 • – väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.15 käskkiri nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks”;

 • – Vabariigi Valitsuse 01.09.2014.a. määrus nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord”;

 • – Vabariigi Valitsuse 12.09.2014.a. määrus nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”.

Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks” käskkiri ja  käskkirja seletuskiri

Seletuskiri ka lisadokumendina: