Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvoor

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvoorus 31 taotlust: 12 taotlust meetmesse 1 ja 19 taotlust meetmesse 2. 

Tehnilise hindamise läbis 26 taotlust, millest 14.05.2020 toimunud maakondlik hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada 14 projekti. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse otsusega 19.05.2020, 2.4-6-292 kinnitati hindamiskomisjoni ettepanek.

Kohaliku omaalgatuse programmist 2020 kevadvoorus toetatud projektid 

Jrk

Taotleja nimi

Projekti nimi

KOP toetus

1

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus

Tiimina tõhusam töötada

1860,00 €

2

Sadala Külade Selts

Traditsioonid hoiavad ja rikastavad

1840,00 €

3

Sadala Külade Selts

Kogukond loob koos

3000,00 €

4

Puurmani Priitahtlik Päästeselts

Termokaamera soetamine seltsile

1381,32 €

5

Lustivere Külaselts

Uued rahvariide seelikukupongid vanemaealiste rühmale

1554,00 €

6

Piilsi Küla Selts

Mustvee valla matkad

635,58 €

7

Vaimastvere Külaarendamise Selts

Rahvarõivad Vaimastvere naisrühmale

3879,55 €

8

Mittetulundusühing Kärde Küla Selts

Külaseltsile telk ja lava

3168,83 €

9

Piilsi Küla Selts

Piilsi koolihoone katuse ja kandekonstruktsioonide renoveerimine 

1916,67 €

10

Mittetulundusühing  Avinurme Külavanemate Koda 

Avinurme kandi külade suveõhtujutud

1499,00 €

11

Mittetulundusühing Luua Külaselts

Mänguväljak Luua külla II etapp

3990,00 €

12

MTÜ Seebihokiturniirid

Eesti II seebihokiturniir

1535,40 €

13

Halliku Maanaiste Selts

Halliku külale kiik tagasi

900,00 €

14

Tapiku Külade Selts

Seltsi saali ehituse 1. etapp

2792,00 €

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootab 01.04.2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on: 

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 €

  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt 01.04.2020 kell 16:30.

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja