Rahatarkuse mentorklubi

Septembris alustasid rohkem kui 260 õpetaja osalusel kooskäimist Ettevõtliku Kooli ja Rahandusministeeriumi koostöös ellu kutsutud õpetajate rahatarkuse mentorklubid. Kolmandat aastat korraldatava ettevõtmise raames õpivad õpetajad rahatarkust, et tunda end rahaasjades kindlamalt ja saadud teadmisi ka õpilastele edasi anda. Sel aastal osalevad klubi tegevuses ka lasteaiaõpetajad. Jõgevamaal osaleb programmis 18 agarat õpetajat.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on viimaste aegade pidev kriisiolukord eriti hästi välja toonud elementaarse finantskirjaoskuse olulisuse. „Oskus oma rahaasju korraldada algab rohujuure tasandilt. Mul on hea meel, et meie õpetajad on õpihimulised ja soovivad ennast arendada. Tänu neile avaneb noortel võimalus finantskirjaoskusele baasi loomiseks. Sellest, kui hästi meie inimestel läheb, oleneb kokkuvõttes kogu Eesti käekäik,“ rääkis minister. „Tarku valikuid!“

2018. aastal läbiviidud PISA finantskirjaoskuse uuringu andmetel on Eesti noorte finantsalased teadmised heal tasemel. „Teadmistest aga üksi on vähe, kui see käitumisse ei jõua. Tähtis on kujundada hoiakuid ja aidata tekkida õigetel harjumustel ning siin on väga tähtis kodu ja kooli koostööl,“ ütles Rahandusministeeriumi rahatarkuse spetsialist Bret Klemm. „Mida varem rahatarkust õpetama hakatakse, seda parem. Ideaalis juba lasteaias.“

Ettevõtliku Kooli programmijuhi Piret Torm-Mirontšiki sõnul ongi sel aastal mentorklubi avatud ka lasteaiaõpetajatele – 260 õpetajast töötab 50 lasteaedades, samuti on osalejate hulgas kümme noorsootöötajat. „On siiralt hea meel, et sel õppeaastal on rekordarv huvilisi ning osaleda saavad ka lasteaiad, sest just sealt algab ettevõtlikkuse ja rahatarkuse areng,“ rääkis programmijuht.  „Rahatarkus ja ettevõtlikkus on üksteisele oluliseks täienduseks ning nende ühine arendamine annab oluliselt paremaid tulemusi õppija jaoks. Julgemalt võetakse ette erinevaid mahukaid projekte ja tegevusi erinevatest töömaailma valdkondadest ning tulemused on ka hoopis teised.“

Sel aastal alustab üle Eesti 13 gruppi, seal hulgas üks veebigrupp. „Alguses mõtlesime, et avame klubid seal, kus saame täis vajaliku arvu osalejaid. Ent huvilisi oli ka kohtades, kus arvu täis ei tulnud, mistõttu avasime lisaks veebigrupi, kus saavad osaleda need, kelle maakonnas seekord mentorklubi ei avatud,“ selgitas Bret Klemm.

Rahatarkuse mentorklubis saavad õpetajad süvendatud teadmisi kulude-tulude ülesmärkimise ja analüüsi, eelarve koostamise, targa majandamise ja laenamise, investeerimise põhitõdede, varaklasside ja riskide ning ettevõtluse ja sissetulekute kasvatamise kohta. Sellest aastast räägib lisaks arengupsühholoog, kuidas ennast ja teisi õigema käitumise suunas nügida. Klubide mentoriteks on finantssektori eksperdid ja erainvestorid.

Lisaks saavad õpetajad omavahel arutada rahatarkuse õpetamise meetodeid ja võtteid. Raha kui väga praktiline igapäevane element võimaldab pärismaailmaga siduda teoreetilisi teadmisi matemaatikast ajaloo ja geograafiatundideni välja. Mentorklubide tulemusena loovad õpetajad oma ainetest ja õpetatavatest vanuseastmetest lähtuvalt rahatarkusega seotud ülesandeid, mis jäävad kasutamiseks kõigile huvitatuile üles e-koolikotti.

Ettevõtlik Kool on haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Kooli võrgustikku kuulub 199 õppeasutust üle Eesti, kokku üle 38 000 õpilasega.

Mentorklubide kohapealset tegevust koordineerivad maakondlike arenduskeskuste koordinaatorid, klubisid rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Finantskirjaoskust arendatakse rahandusministeeriumi eestvedamisel elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi Rahatark Eesti. Eesti elanike rahatarkuse strateegia aastateks 2021–2030 kaudu. Rahatarkuse mentorklubi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” – raames.