“Siin on COVID-19 turvaline” märgis Jõgevamaal

Jõgevamaa ja Eesti turismiteenusepakkujad on võtnud kasutusele märgise “Siin on COVID-19 turvaline”. Märgise eesmärk on suurendada külastajas usaldust teenusepakkuja vastu ja tõsta Eesti kui turvalise sihtkoha mainet. Sisuliselt tähendab see turvalisuse baasnõuete täitmist nagu näiteks hajutamine, desinfitseerimine, külastajate teavitamine jms.

Jõgevamaal koordineerib märgise andmist Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös EAS Turismiarenduskeskusega. Kõik liitunud saavad vastava kleebise, mida kasutada asutuses kohapeal ning bänneri digikanalite tarbeks. Samuti lisandub kõigile liitujatele vastav märgistus Puhka Eestis andmebaasi.

Selleks, et lõpptarbijal/turistil oleks lihtsam turvalisest teenusest aru saada alustab EAS Turismiarenduskeskus jaanuarist 2022 kampaaniaga “Märka märki”. 

Rohkem infot märgise kohta leiad siit.

Infot märgise kuvamise kohta leiad siit.

Kodulehel ja Facebookis kuvamise tekst on järgmine:

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse/Avasta Jõgevamaa poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid. 

With the COVID-19 safety label, trusted to us by Jõgeva County Development and Entrepreneurship Centre/Visit Jõgeva, we confirm that we follow the requirements and instructions of the Government and the Health Board of Estonia  (https://kriis.ee/en) established for our field of activity, we keep up to date with the information and help visitors to comply with the virus prevention rules on site.

Saksa, soome, läti, vene ja teistes keeltes oma kodulehtedel lisage märgise välja andjaks Visit Jõgeva

Märgisega liitumine on tasuta. Kõigile soovijatele on liitumine endiselt avatud, selleks on tarvis täita ankeet:

Täpsemad juhised (uuenevad jooksvalt) on kättesaadavad Terviseameti kodulehel: