Ettevõtete tunnustamiskonkurss 2022

Vastvalminud Põltsamaa lossi Väravahoones kuulutati välja Jõgevamaa 2022. aasta parimad ettevõtted :

 Aasta ettevõte 2022osaühing Moreen

Väike ja tubli 2022Germani Talu OÜ

Investeerija 2022 AS PUIT-PROFIIL

Turismitegija 2022Wakepark OÜ

Ettevõtluse edendaja 2022Reelika Kivimurd

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee valdadega.
Jõgevamaa ettevõtete tunnustamiskonkursile said kandidaate esitada ettevõtted, asutused, kohalikud omavalitsused ning üksikisikud. 

Tunnustusüritusega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.