Tegevuskava 2020-2023 perioodiks

Ühised tootepaketid 
2020 tegevused: 
Kalevipoja elamused Kultuuriteel videoklipid (25 tk) 
Kultuuritee kaart
Jõgevamaa spordi- ja vabaajakaart

tk10Eveli Jürgenson

Koostöövõrgustikud (klastrid) 
2020 tegevused: 
Kultuuritee võrgustik
Kodukandigiidi koolitus (4 päeva)

 2Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk

Naiste aktiivsuse suurendamine ettevõtluses 
2020 tegevused:
20.02.2020 (naisteklubi, Merit Raju),
21.05.2020 (naisteklubi, Kadri Kaarna),
01.10.2020 (naisteklubi, Küllike Tuvikene), 
01.-02.12.2020 (persoonibrändingu koolitus).

osalejate arv300Sandra Blauberg

Lõuna-Eesti turismistrateegia väljatöötamine

tk1Eveli Jürgenson

Õppereisid toidu- ja turismivaldkonna ettevõtjatele

tk10Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk

Õppe- ja kontaktreisid metalli- ja puiduvaldkonna ettevõtjatele 
2020 tegevused: Õppereis lükatud 2021.aastasse.

tk3Sandra Blauberg

Toidupakkujate arenguprogramm

tk1Ülle Jukk

Koolitused ettevõtjatele juhtide efektiivsuse tõstmiseks 
2020 tegevused: 
09.04.2020 (webinar – koroonakriisi mõju lepingutele ja töösuhtetele).
15.09.2020, 29.09.2020, 13.10.2020, 27.10.2020, 10.11.2020, 24.11.2020 (personalijuhtimise koolitusprogramm).

tk7Sandra Blauberg

Ettevõtjate tunnustamine 
2020 tegevused:
09.10.2020

tk4Sandra Blauberg

Jõgevamaa töö- ja karjääripäev 
2020 tegevused: Töötukassa üle-eestiline otsus koroonakriisi tõttu üritus edasi lükata.

tk5Sandra Blauberg

Ettevõtete külastused 
2020 tegevused: 04.07.2020 (Jõgeva malev), 22.09.2020 (Adavere Põhikool).

tk20Sandra Blauberg

Õppereisid/koolitused õpetajatele 
2020 tegevused: 24.-25.09.2020 (Ettevõtliku Kooli õpetajad Võru- ja Põlvamaal).

tk7Sandra Blauberg

Õpetajate vahetusprogramm 
2020 tegevused: Vaimastvere Kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Pärnu Rääma Põhikoolis 27.-28.10.2020.

osalejate arv12Sandra Blauberg

Noortele koolitused

tk3Eveli Jürgenson

Õpilasfirmade loomine

tk15Sandra Blauberg
Väljundid 2020-2023 perioodiks

Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv

ettevõtjate arv80

Tegevustes osalenud haridusasutuste arv

haridusasutuste arv12