PATEE 2020-2023 tegevuskava ja väljundid

Tegevuskava 2020-2023 perioodiks

ÜHISED TOOTEPAKETID
2020 tegevused: 
Kalevipoja elamused Kultuuriteel videoklipid (25 tk) 
Kultuuritee kaart
Jõgevamaa spordi- ja vabaajakaart


2021 tegevused:

Kultuuritee muuseumite kuu

Eesti Paigad – Kultuuritee

Rally Estonia 2021

 

19.10.2021 (toiduvaldkonna ettevõtluskonverents)

tk10Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk

KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD (KLASTRID) 
2020 tegevused: 
Kultuuritee võrgustik
Kodukandigiidi koolitus (4 päeva)
Toiduvõrgustik

2021 tegevused:

  1. Pärimusmatk Jõgevamaal 
  2.  
  3. Peipsimaa ja Jõgevamaa raamatu esitlus 
  4.  
  5. Sotsiaalmeedia sisuloome koolitus turismiasjalistele

30.11.2021 (toiduvõrgustiku seminar)

 2Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk

NAISTE AKTIIVSUSE SUURENDAMINE ETTEVÕTLUSES
2020 tegevused:
20.02.2020 (naisteklubi, Merit Raju),
21.05.2020 (naisteklubi, Kadri Kaarna),
01.10.2020 (naisteklubi, Küllike Tuvikene), 
01.-02.12.2020 (persoonibrändingu koolitus).
2021 tegevused:
02.06.2021 (koolitus “Kuidas kirjutada ja avalikult esineda nii, et Sinu sõnum kohale jõuaks”)
30.09.2021 (naisteklubi, Kristel Uibo)
20.10.2021 (naisteklubi, Marge Kõllamägi)

osalejate arv300 

LÕUNA-EESTI TURISMISTRATEEGIA VÄLJATÖÖTAMINE

tk1Eveli Jürgenson

ÕPPEREISID TOIDU- JA TURISMIVALDKONNA ETTEVÕTJATELE

tk10Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk

ÕPPE- JA KONTAKTREISID METALLI- JA PUIDUVALDKONNA ETTEVÕTJATELE
2020 tegevused: Õppereis lükatud 2021.aastasse.
2021 tegevused: 27.-28.10.2021 (Ida-Virumaa õppe- ja kontaktreis)

tk3 

TOIDUPAKKUJATE ARENGUPROGRAMM

tk1Ülle Jukk

KOOLITUSED ETTEVÕTJATELE JUHTIDE EFEKTIIVSUSE TÕSTMISEKS 
2020 tegevused: 
09.04.2020 (webinar – koroonakriisi mõju lepingutele ja töösuhtetele).
15.09.2020, 29.09.2020, 13.10.2020, 27.10.2020, 10.11.2020, 24.11.2020 (personalijuhtimise koolitusprogramm).
2021 tegevused: 
02.12.2021 (koolitus “Reklaamtekstide kirjutamine sotsiaalmeedias”)
09.12.2021 (koolitus “Kuidas Facebookis edukalt reklaamida ja müüa”)

tk7 

ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMINE 
2020 tegevused:
09.10.2020
2021 tegevused:
22.10.2021

tk4 

JÕGEVAMAA TÖÖ- JA KARJÄÄRIPÄEV
2020 tegevused: Töötukassa üle-eestiline otsus koroonakriisi tõttu üritus edasi lükata.
2021 tegevused: Töötukassa Jõgevamaa osakonnajuhatajalt saabus 04.08.2021 teade, et Töötukassa maakondlikke karjäärimesse enam ei korralda.

tk5 

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED
2020 tegevused: 04.07.2020 (Jõgeva malev), 22.09.2020 (Adavere Põhikool).
2021 tegevused: 08.06.2021 (Adavere Põhikool), 22.12.2021 (Põltsamaa Ühisgümnaasium).

tk20 

ÕPPEREISID/KOOLITUSED ÕPETAJATELE
2020 tegevused: 24.-25.09.2020 (Ettevõtliku Kooli õpetajad Võru- ja Põlvamaal).
2021 tegevused: Septembrikuusse planeeritud õpetajate õppereis jäi koroonaviiruse leviku kasvu ning koolikollete tõttu ära.

tk7 

ÕPETAJATE VAHETUSPROGRAMM 
2020 tegevused: Vaimastvere Kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Pärnu Rääma Põhikoolis 27.-28.10.2020.
2021 tegevused: Koroonaviiruse aktiivsete koolikollete ning distantsõppe tõttu õpetajate vahetusprogrammi ei toimunud.

osalejate arv12 

NOORTELE KOOLITUSED

tk3Eveli Jürgenson

ÕPILASFIRMADE LOOMINE
2020: Loodi 12 õpilasfirmat, sh. üks minifirma.
2021: Loodi 5 uut õpilasfirmat.

tk15 
Väljundid 2020-2023 perioodiks

Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv

ettevõtjate arv80

Tegevustes osalenud haridusasutuste arv

haridusasutuste arv12