13. aprillil Eskus toimunud Jõgevamaa II loometalgutel said kokku Jõgevamaa aktiivsed kogukonnaliikmed, omavalituse ametnikud, ettevõtjad ja eksperdid, kes pika talgupäeva jooksul talgujuhi ja mentorite abiga leidsid lahenduskäigud viiele olulisele kogukondlikule teemale:

Teema: Digiside põlvkondade vahel: muna õpetab kana
Meeskond sai loometalgute peaauhinna 2000 eurot idee edasiarendamiseks


 

 

 

 

 

 

 

 


Teema: Mitte ainult arukas, vaid ka ilus Kääpa küla
Idee pälvis eripreemia 500 eurot idee edasiarendamiseks


Teema: Linnakogukonnad aktiivseks – asumiseltsid  Jõgevamaa linnadesse
Idee pälvis eripreemia 500 eurot idee edasiarendamiseks


Teema: Avijõe puhkeala korrastamine
Idee pälvis eripreemia: osalemise ettevõtlike kogukondade mentorlusprogrammis Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaatoris


Kogukondade ja kohaliku omavalitsuse partnerluse edendamine aktiivsete kogukonnaliikmete abil
Idee pälvis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eripreemia: õppereisi heade koosloome ja kogukondliku valitsemisviisi praktikatega tutvumiseks .


Meeskondi toetasid ja abistasid lahenduste leidmisel mentorid: Heleriin Jõesalu, Taavi Karu ja Erkki Peetsalu.
Talgupäeva juhtis ja suunas: Mai Timmi.


Auhinnad jagas meeskondade vahel žürii koosseisus:
Karro Külanurm , Põltsamaa vallavanem;
Kaire Kaasik, Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht;
Kätrin Hanschmidt, Viljandimaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant.


Aitäh kõikidele meeskonnaliikmetele, kes talgupäeval oma ideedele lahendusi otsisid ja nii oma kodukohas elu paremaks muutmisele kaasa aitasid!  
Üheskoos puhume Jõgevamaa kogukondades olevad sädemed lõkkele!

Jõgevamaa loometalgud korraldas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Esku Külaseltsiga.

Rahaliselt toetasid  Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald ning  Euroopa Liidu Leader programm  Jõgevamaa Koostöökoja meetmest 3 „Maakondlike ja tegevuspiirkonna ühisprojektide ja koolituste meede“. 

Projekti „Jõgevamaa kogukondade II loometalgud“ eesmärgiks on  toetada Jõgevamaa kohaliku kogukonna initsiatiivi ja erinevate sektorite koostööd maapiirkondades kohaliku elu edendamiseks. Loometalgutega toetatakse Jõgevamaa kogukondi ja kodanikuühendusi loovamalt ja uuenduslikumaid meetodeid kasutades kindlaks määrama  oma kodukoha vajadusi, leidma koosloomes tegutsedes lahendusi nende elluviimiseks ja piirkonna võimaluste paremaks kasutamiseks. Loometalgute tulemusel on Jõgevamaal  aktiivsed ja teadlikud kogukonnad ja vabaühendused, kes koosloomes kohalike ettevõtjate, omavalitsuse ja teiste osapooltega  osalevad aktiivselt oma piirkonna  kohaliku elu edendamises.

 

Jõgevamaa II loometalgute teemad:

1. Digiside põlvkondade vahel: muna õpetab kana. Loe teema tutvustust!  
2. Avijõe puhkeala korrastamine.  Loe teema tutvustust.   
3. Mitte ainult arukas, vaid ka ilus Kääpa küla.  Loe teema tutvustust.
4. Linnakogukonnad aktiivseks – asumiseltsid  Jõgevamaa linnadesse.    Loe teema tutvustust.  
5. Kogukondade ja kohaliku omavalituse partnerluse edendamine aktiivsete kogukonnaliikmete abil. Loe teema kirjeldust!