4. juunil 2022 Sadala rahvamajas toimunud Jõgevamaa esimesed loometalgud võitis “Noorte ettevõtlikkuse edendamine Kääpa külas” meeskond. Teise preemia pälvis meeskond “Vähendame toidu raiskamist”.

 Võitja meeskond rajas sel suvel Kääpa küla noortega Kalevipoja Koja õuealale minipannkoogi kohviku, kus noored said suveperioodil ettevõtluskogemusi ja kohvikukülastajaid maitsvaid pannkooke nautida.

 Toiduraiskamise vähendamise meeskond arendab Põltsamaal edasi toidukappide teemat ja soovib laieneda ideega ka teistesse Jõgevamaa paikadesse. Samuti loodetakse leida üle maakonna mõttekaaslasi leidmaks lahendusi, kuidas kõige otstarbekamalt ära kasutada haridusasutustes, kauplustes ja toitlustuskohtades ülejäävat valmistoitu ja toiduaineid ning kuidas  kaasata toidujagamisse enam vabatahtlikke, vabaühendusi ning haridusasutusi.

 Mõlemad meeskonnad said Jõgevamaa valdade poolt rahalise auhinna, mille abil oma plaane ellu viia.

 Loometalgutel said kokku Jõgevamaa aktiivsed kogukonnaliikmed, ametnikud ja eksperdid, kes 10 tunni jooksul mentorite abiga ja koosloomelist metoodikat kasutades otsisid lahendusi 5 teemale:

  1. Kuidas vähendada toidu raiskamist?
  2. Kuidas tagada kohaliku tasandi demokraatia?
  3. Kuidas tuua kogukonnamajadesse uusi teenuseid?
  4. Kuidas luua Ulvi külla kogukonnamaja?
  5. Kuidas muuta Kääpa küla noored ettevõtlikumaks?

Meeskondi toetasid ja abistasid mentorid: Jorma Sarv, Kertu Vuks, Heleriin Jõesalu ja Taavi Karu.
Talgupäeva juhtis ja suunas:
Mai Timmi.

 Loometalgute ideeks on julgustada ja innustada inimesi kohalikus elus ja arengutes aktiivsemalt osalema ning kõik 5 meeskonda tegid oma ideele lahenduse leidmiseks koos mentoritega tublit tööd.

Aitäh kõikidele meeskondadele, kes talgupäeval oma ideedele lahendusi otsisid ja nii oma kodukohas elu paremaks muutmisele kaasa aitasid!  Üheskoos puhume Jõgevamaa kogukondades olevad sädemed lõkkele!

 Jõgevamaa loometalgud korraldas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega. Rahaliselt toetasid LEADER programm ja Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald.

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja