Arhiveeritud

NB! Käesolev sisu on arhiveeritud ja ei pruugi olla enam tänasel päeval õige või aktuaalne. X

Jõgevamaa I loometalgud

4. juunil 2022 Sadala rahvamajas toimunud Jõgevamaa esimesed loometalgud võitis “Noorte ettevõtlikkuse edendamine Kääpa külas” meeskond. Teise preemia pälvis meeskond “Vähendame toidu raiskamist”.

 Võitja meeskond rajas sel suvel Kääpa küla noortega Kalevipoja Koja õuealale minipannkoogi kohviku, kus noored said suveperioodil ettevõtluskogemusi ja kohvikukülastajaid maitsvaid pannkooke nautida.

Toiduraiskamise vähendamise meeskond tegi poole aasta jooksul koos Põltsamaa vallavalitsusega tublit arendustööd ja 2022. aasta detsembrikuus avatigi Põltsamaa linna uuel turutänaval külmikuga toidukapp. Kapi soetust ja paigaldamist toetasid lisaks Põltsamaa Vallavarale veel Alexela, Sunly City, Sol Navitas, MTÜ Kogemise Rada, MTÜ Koos Laste Heaks, Avovil, Lemmik Lilleäri, TÄV Grupp ning kolmele eraisikule.

 Mõlemad meeskonnad said Jõgevamaa valdade poolt rahalise auhinna, mille abil oma plaane ellu viia.

 Loometalgutel said kokku Jõgevamaa aktiivsed kogukonnaliikmed, ametnikud ja eksperdid, kes 10 tunni jooksul mentorite abiga ja koosloomelist metoodikat kasutades otsisid lahendusi 5 teemale:

  1. Kuidas vähendada toidu raiskamist?   Vaata selle teema lõpuesitlust
  2. Kuidas tagada kohaliku tasandi demokraatia?  Vaata selle teema lõpuesitlust
  3. Kuidas tuua kogukonnamajadesse uusi teenuseid? Vaata selle teema lõpuesitlust
  4. Kuidas luua Ulvi külla kogukonnamaja? Vaata selle teema lõpuesitlust
  5. Kuidas muuta Kääpa küla noored ettevõtlikumaks? Vaata selle teema lõpuesitlust

Meeskondi toetasid ja abistasid mentorid: Jorma Sarv, Kertu Vuks, Heleriin Jõesalu ja Taavi Karu.
Talgupäeva juhtis ja suunas: Mai Timmi.

 Loometalgute ideeks on julgustada ja innustada inimesi kohalikus elus ja arengutes aktiivsemalt osalema ning kõik 5 meeskonda tegid oma ideele lahenduse leidmiseks koos mentoritega tublit tööd.

Aitäh kõikidele meeskondadele, kes talgupäeval oma ideedele lahendusi otsisid ja nii oma kodukohas elu paremaks muutmisele kaasa aitasid!  Üheskoos puhume Jõgevamaa kogukondades olevad sädemed lõkkele!

 Jõgevamaa loometalgud korraldas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega.

Rahaliselt toetasid  Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald ning  Euroopa Liidu Leader programm  Jõgevamaa Koostöökoja meetmest 3 „Maakondlike ja tegevuspiirkonna ühisprojektide ja koolituste meede“. 
Projekti eesmärgiks on toetada Jõgevamaa kohaliku kogukonna initsiatiivi ja erinevate sektorite koostööd maapiirkondades kohaliku elu edendamiseks. Samuti toetada Jõgevamaa kogukondi ja kodanikuühendusi loovamalt ja uuenduslikumaid meetodeid kasutades kindlaksmäärama oma kodukoha vajadusi, leidma uuenduslikke lahendusi nende elluviimiseks ja piirkonna võimaluste paremaks kasutamiseks. Eesmärkide saavutamiseks viidi läbi koosloome ja teenuste disaini koolitus vabaühendustele ja kogukonnaliikmetele ning maakondlikud kogukondade loometalgud, kus eri sektorite esindajate koostöös arendati koos mentoritega välja uued piirkonnale omased ja vajalikud tooted või teenused.

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja