Tegutsevale ettevõtjale

Tegutseva ettevõtja nõustamine

Tegutsevatele ettevõtjatele pakume osalemist mentorklubides mentorina ning võimalust toetada koolides ettevõtlusõpet.
Tegutsevate ettevõtjate nõustamine järgmistel teemadel:
 • – toetuste informatsioon, taotluste konsulteerimine ja taotluste põhitingimuste selgitamine;

 • – ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;

 • – arenguplaanide konsultatsioon;

 • – ekspordi konsultatsioonid;

 • – potentsiaalsete finantseerimisallikate nõustamine.

Muud teenused tegutsevatele ettevõtjatele:
 • – teabepäevade ja koolituste korraldamine;

 • – informatsiooni jagamine toetusprogrammide kohta;

 • – informatsioon messidest ning ekspordivõimalustest;

 • – informatsioon avaliku ja erasektori konsultantide kohta;

 • – ettevõtluskeskkonda arendavate projektide läbiviimine;

 • – (ekspordiks) tasuta turunduskanalite informatsioon ja juhendamine.

Teenused EASi poolt:

COVID-19
Eksport
Ettevõtte areng
Innovatsioon
Loomemajandus
Tööstuse digitaliseerimine
Tootearendus ja disain
Turism
Välisinvesteeringud