Projekt  “Jõgevamaa turismitoodete ja -teenuste arendus, sisuturundus ning tutvustamine välisturgudel”  2019-2022
Projekti tegevused viiakse ellu Leader-programmi raames.
Projekt “Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel” 2017-2020

Ühisprojekti eesmärk on Jõgevamaa kui atraktiivse turismisihtkoha tutvustamine turismimessidel, turistide arvu kasvatamine ning turismiasjaliste koostöö ja ühisturunduse tugevdamine. Ühisturunduse abil tõuseb messikülastajate (nii osalevate reisikorraldajate, üksikkülastajate kui turismiarendajate) teadlikkus Jõgevamaa puhkevõimalustest. Atraktiivne esitlus ja uued teadmised on reisikorraldajatele väga olulised planeerimaks turismigruppide toomist meie piirkonda. Külastajate arvu kasvamisel suureneb piirkonna toodete-teenuste tarbimine, kasvab käive ja aktiviseerub kohalik ettevõtlus, sh uute toodete-teenuste arendamine.

Projekti raames osaletakse ühiselt järgmistel turismimessidel:

1. Tourest – Tallinnas

2. Balttour – Riias

3. Adventur – Vilniuses

Projekti tegevuste kogumaksumus on 13 212 eurot ning kaasatud on 4 partnerit: Põltsamaa Muuseum, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Vudila Mängumaa ja SA Kalevipoja Koda.

Projekti tegevused viiakse ellu Leader-programmi raames.

Projekt “Seiklused Kalevipoja matka- ja rattaradadel” 2016-2018

Projekti tegevuste üldeesmärk on tõsta Jõgevamaa tuntust nii sise- kui välisturistide seas, kujundada maakonna mainet ning tutvustada külastajale Jõgevamaad kui Kalevipoja tegude maad. Kalevipoja temaatika toob hästi välja piirkonna eripärad, mida mujal Eestis ei leia.

Projektis on kolm tegevust:

1. Kalevipoja matka- ja rattaradade kaartide väljaandmine

2. Kalevipoja teemaliste trükistehoidjate valmistamine

3. Koolitus Kalevipoja radade, avaliku esinemise ja turismiinfo edastamise teemadel

Tegevuste kogumaksumus on 6225,12 eurot ning kaasatud on 4 partnerit: SA Kalevipoja Koda, MTÜ Ivent, Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum ja Põltsamaa Muuseum.

Projekti tegevused viiakse ellu Leader-programmi raames.


Projekt  “Jõgevamaa turismitoodete ja -teenuste arendus, sisuturundus ning tutvustamine välisturgudel”  2019-2022
Projekti tegevused viiakse ellu Leader-programmi raames.