Ettevõtlik Kool ja standard

Haridusprogrammi „Ettevõtlik Kool” eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes tahavad-suudavad-teevad. 

„Ettevõtlik Kool” teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saada. Ettevõtlikkus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju” iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib uusi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik. 

Võrgustiku veebileht  https://evkool.ee/ ja Facebook leht https://www.facebook.com/ettevotlikkool 

Ettevõtlik Kool võrgustiku koolide õpetajad on läbinud:

  • – Baaskoolituse: EVK põhimõtted ja programmi sisu. Parimad näited ja kogemused. (3 täistundi)
  • – Rakenduskoolituse: õpetaja tööriist TULEM rakendamine. Parimad näited ja kogemused.  (8 ak tundi)
  • Standardi koolituse: standard kui süsteemne juhtimise tööriist, põhimõtted ja rakendamine. Parimad näited ja kogemused.  (6 ak tundi)

Koolitused on tasuta ja toetatud EETA programmist.

Täpsem info: https://evkool.ee/liitujale/

Ettevõtliku Õppe Kvaliteeditunnuse – Standard taseme tunnistuse saavad koolid/lasteaiad, kes on viinud läbi sisehindamise ja sellega vastava taseme tõendanud.

Ettevõtlik Kool standardi taseme tunnistused antakse üle igal aastal sügisel Haridusfestivalil.

Eesti Ettevõtliku Kooli Võrgustiku strateegia 2020 – 2025 arvudes

 
  • Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda. 

  • Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 2019. aasta lõpu seisuga 124 kooli üle Eesti (sh 1 kutsekool), kokku ligi 23 000 õpilast. 

  • Võrgustikuga liitunud koolide osakaal kõigist koolidest  maakondades (2018. aasta lõpu seisuga) – Järvamaa 46%, Ida-Virumaal 36%, Põlvamaal 35%, Lääne-Virumaal ja Saaremaal 32% ning Võrumaal 30%. 

  • 2019 liitus 14 uut kooli. Kokku osaleb Eesti koolidest programmis 18%. 

  • Jaanuar 2016 – detsember 2019 koolitatute koguarv 6975, sh 2019 – 1088.

  • Standardi tunnustuse on saanud 63 kooli, sh 4 hõbe- ja 1 kuldtaseme kool.

Ootame Ettevõtlik Kool võrgustikuga liituma Jõgevamaa koole ja lasteaedasid! Võta ühendust maakondliku koordinaatoriga aadressil: hanna-liisa@jaek.ee

Soovin liituda võrgustikuga

Ootame Ettevõtlik Kool võrgustikuga liituma Jõgevamaa koole ja lasteaedasid! Võta ühendust maakondliku koordinaatoriga aadressil: hanna-liisa@jaek.ee

Soovin uudiskirju

Värsked uudised ja info ettevõtlikele. Tahad olla kursis Ettevõtlik Kool tegemistega, uudistega noortele, koolidele, õpetajatele. Telli uudiskiri siit