Ettevõtete tunnustamiskonkurss 2023

Kutsume ettevõtteid, kodanikuühendusi, asutusi, organisatsioone, kohalikke omavalitsusi ning üksikisikuid esitama kandidaate konkursile Jõgevamaa ettevõtete ja kodanikuühenduste tunnustamine 2023.
Tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtete  tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.
Tunnustamiskategooriad ning kandidaatide esitamise suunised: 
 ❖ Aasta ettevõte 2023 

Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas. Panustab piirkonna positiivse kuvandi kujundamisse ning kohalikku kogukonda. Väärtustab töötajate heaolu ning arengut. Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

❖ Väike ja tubli 2023 

Stabiilsete majandusnäitajatega väike-ettevõte. 1-10 töötajat. Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas. r

❖ Investeerija 2022

Viimase aasta jooksul teinud investeeringu alustamaks majandustegevust Jõgeva maakonnas või teinud märkimisväärse investeeringu varasemalt piirkonnas tegutsevas ettevõttes. Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

❖ Turismitegija 2023 

Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust. Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit. Arenev institutsioon (nt teenused või investeeringud jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

❖ Ettevõtluse edendaja 2023 

Ettevõtluse edendaja võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, sihtasutus või mittetulundusühing, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud ettevõtluse arengule Jõgevamaal või nähtavalt esindanud Jõgevamaad.

❖ Kliimasõbralik ettevõte 2023 

Jõgevamaa kiimasõbralik ettevõte on ettevõte, kes on viimase 18 kuu jooksul muutnud oma protsesse, tehnoloogiaid, (töö)keskkonda oluliselt kliimasõbralikumaks ja/või taaskasutab toorainet.

Esita ettevõtete tunnustamise kandidaat kuni 20.10.2023 veebis  SIIN.  
Tutvu ettevõtete tunnustamise statuudiga.

Parimate väljakuulutamine toimub 17.11.2023 toimuval tunnustamisüritusel Puurmani lossis.

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee valdadega.
Tunnustusüritusega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.