PATEE 2020-2023 tegevuskava ja väljundid

Tegevuskava 2020-2023 perioodiks:

Näitaja nimetus

Mõõtühik

Sihtväärtus

Projektijuht

Konkurentsivõime kasv:

     
 • Ühised tootepaketid

tk

10

Eveli Jürgenson
 • Koostöövõrgustikud (klastrid)

tk

2

Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk
 • Naiste aktiivsuse suurendamine ettevõtluses
  2020: 20.02.2020 (naisteklubi, Merit Raju), 21.05.2020 (naisteklubi, Kadri Kaarna), 01.10.2020 (naisteklubi, Küllike Tuvikene), 03.-04.11.2020 (persoonibrändingu koolitus), 11.11.2020 (naisteklubi, Kristel Voltenberg).
osalejate arv 300 Sandra Blauberg
 • Lõuna-Eesti turismistrateegia väljatöötamine
tk 1 Eveli Jürgenson
Ettevõtete areng:      
 • Õppereisid toidu- ja turismivaldkonna ettevõtjatele
tk 10 Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk
 • Õppe- ja kontaktreisid metalli- ja puiduvaldkonna ettevõtjatele
  2020: 25.-26.11.2020 (messikülastus ja õppereis Lätti).
tk 3 Sandra Blauberg
 • Toidupakkujate arenguprogramm
tk 1 Ülle Jukk
 • Koolitused ettevõtjatele juhtide efektiivsuse tõstmiseks
  2020: 09.04.2020 (webinar - lepingud ja töösuhted). 15.09.2020, 29.09.2020, 13.10.2020, 27.10.2020, 10.11.2020, 24.11.2020 (personalijuhtimise koolitusprogramm).
tk 7 Sandra Blauberg
Ettevõtete väärtustamine:      
 • Ettevõtjate tunnustamine
  2020: 09.10.2020
tk 4 Sandra Blauberg
Noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja ettevõtlikkuse kasv:      
 • Jõgevamaa töö- ja karjääripäev
  2020: Töötukassa üle-eestiline otsus koroonakriisi tõttu üritus edasi lükata.
tk 5 Sandra Blauberg
 • Ettevõtete külastused
  2020: 04.07.2020 (Jõgeva malev), 22.09.2020 (Adavere Põhikool), 06.11.2020 (Adavere Põhikool), 17.11.2020 (Jõgevamaa Gümnaasium).
tk 20 Sandra Blauberg
 • Õppereisid/koolitused õpetajatele
  2020: 24.-25.09.2020 (Ettevõtliku Kooli õpetajad Võru- ja Põlvamaal).
tk 7 Sandra Blauberg
 • Õpetajate vahetusprogramm
  2020: Vaimastvere Kooli õpetaja Pärnumaal.
osalejate arv 12 Sandra Blauberg
 • Noortele koolitused
tk 3 Eveli Jürgenson
 • Õpilasfirmade loomine
tk 15 Sandra Blauberg

 

Väljundid 2020-2023 perioodiks:

Valdkonna ülesed näitajad

Mõõtühik

Sihtväärtus

 • Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv
ettevõtjate arv 80
 • Tegevustes osalenud haridusasutuste arv
haridusasutuste arv 12