Täna algas Jõgevamaal 25ndat korda „Kaitse end ja aita teist“ programmi laager 6.-8.klasside õpilastele


1994.aastal mõtteliselt Jõgevamaalt alguse saanud ja 1995.aastal esmakordselt teostunud programmi „Kaitse end ja aita teist" korraldamiseks andis tõuke  Estonia laeva hukuga seotud kogemus ja vajadus anda kasvavale põlvkonnale oskusi toimetulekuks kriisisituatsioonis. Vajadust koolilastele elupäästvate ja reageerimist nõudvate oskuste õpetamiseks kinnitas Jõgevamaal Pala õpilastega toimunud liiklusõnnetus.

KEAT on erinevate turvalisust ja ohutust tagavate riigiasutuste ühisprojekt, mis on mõeldud 6.-8.klasside õpilastele. KEAT programmi kaudu arendatakse laste tervist toetavat mõtteviisi, antakse oskusi ohte märgata ning seeläbi hoida ära vigastusi ning traumasid. Samuti omandatakse oskusi, kuidas ohu või mõnes muus sekkumist vajavas olukorras käituda. Programmi käigus toimuvad koolitused koolides ja õppeaasta lõpetab kahepäevane laager, kus võrreldakse oma teadmisi nii teoorias kui praktikas ning selgitatakse välja maakonna oskuslikum võistkond.

Aastate jooksul on täienenud ja muutunud koostööpartnerite ja panustajate hulk. Laagris tuleb oma oskusi näidata vee- ja tuleohutuses, elanikkonna valmisolekus hädaolukorraks, häirekeskusega suhtlemisel, pommi-, raudtee- ja liiklusohutuses, esmaabi andmises, matkatarkustes, küberturvalisuses, keskkonnateadlikkuses. Loomulikult tuleb olla ka füüsilist pingutust nõudvates ülesannetes osav ja oskuslik.

Tänaseks traditsiooniline maakondlik tegevus on laienenud aasta-aastalt tänu koostööpartnerite võrgustikule ning tegevus on laienenud kõikidesse teistesse maakondadesse.

Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine, kandidaatide esitamine kuni 10.november 2018!

 

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi

JÕGEVAMAA TERVISEDENDAJA TUNNUSTAMINE

 

 • Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2018. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti. 
 • Konkursile võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid.
 • SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnustab maakonna tasandil tervisedendajaid järgmistes  kategooriates:
  • Jõgevamaa Tervisedendaja;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Asutus;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu.
 • Täiendavalt tunnustatakse koostöös Sotsiaalministeeriumiga maakonnast aasta parimat tervist edendava algatuse või teo eestvedajat, kes selgitatakse välja eelnimetatud kategooriatele laekunud taotluste põhjal.
 • Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitada SA Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele kas paberkandjal aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil arendus@jaek.ee hiljemalt 10. novembriks 2018. a.
 • Ettepaneku vormi   ja täpsemad konkursi tingimused leiab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehelt www.jaek.ee/rahvatervis.
   
 • Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine" kategooriate võitjate ja kandidaatide tunnustamine toimub Jõgevamaa kultuuri, spordi ja tervisedendajate tänuüritusel 18.jaanuaril 2019.

 

        Konkurssi korraldatakse Tervise Arengu Instituudi poolt kinnitatud maakondliku tegevuskava raames.

Jõgeva maakonna tervisenõukogu (kinnitatud 14. mai 2018)

Raivo Meitus Jõgeva Vallavolikogu esimees, SA JAEKi nõukogu liige, nõukogu esimees
Kaido Alev Jõgeva valla sporditöö peaspetsialist
Silver Nõmmiksaar Põltsamaa valla spordi- ja tervisedenduse spetsialist
Maarika Kits Mustvee valla sotsiaaltöö spetsialist
Steven Kaio  Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus, Jõgeva piirkonnagrupp, piirkonnapolitseinik
Tõnu Vare Päästeamet Lõuna päästekeskus Ennetusbüroo juhtivspetsialist
Reesi Efert Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Kaire Kampus Lustivere Põhikooli ja Esku-Kamari Kooli direktor, TEK koordinaator
Sirje Alusalu maakonna perearstide esindaja
Monika Maasing Kaitseliidu Jõgeva Maleva noorteinstruktor
Uno Valdmets Jõgevamaa Spordiliit Kalju tegevjuht
Aime Meltsas Jõgeva valla sotsiaalosakonna juhataja
Elo Palmiste Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja
Maiu Veltbach Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist