Annetamistalgutel osalemiseks tuleb minna talgute kodulehele https://annetamistalgud.ee.
Võimalus on  valida  talgukaardilt organisatsioon (või mitu) ning toetada nende tegevust jõukohase annetusega või ise annetuste saamiseks lisada talgukaardile oma tegevus, millele toetust soovitakse koguda.

Talgutele sobivad kõik tegevused, mis aitavad ühiskondlike probleemide lahendamiseks leida uusi annetajaid ja tugevdada sidemeid olemasolevatega.

Annetuste kogumiseks tuleb hiljemalt 25. oktoobriks oma talgud registreerida https://annetamistalgud.ee.  

Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga. Tegevuste elluviimiseks on abiks hulk tublisid vabatahtlikke.