Haridussündmuste rahastamine

 

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium vahendeid õpilasvõistluste piirkondlikuks läbiviimiseks, õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe ühiseks korraldamiseks.  Jõgevamaal vahendab sihtotstarbelist eraldist Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Taotlusvoor toimub üks kord aastas. 

Peale ürituse toimumist on taotlejal kohustus kümne tööpäeva jooksul esitada arenduskeskusele  digitaalselt allkirjastatud aruanne kulusid tõendavate dokumentide, ürituse päevakava ning HTM ning arenduskeskuse logodega osalejate allkirjalehed või ainevõistluse protokollid.

 

Riigieelarvelistest vahenditest haridustoetuse eraldamise kord

Lisa 1 Taotlus Piirkondlike õpilasürituste- ja võistluste korraldamiseks

Lisa-2-Taotlus-koolieelsete-lasteasutuste-opetajate-ja-juhtide-taienduskoolituseks

Lisa-3-Taotlus-opetajate-uhenduste-siseste-ja-uhenduste-vaheliste-uhistegevuste-toetamiseks

Lisa-4-Piirkondlike-opilasurituste-ja-voistluste-korraldamise-aruanne

Lisa-5-Opetajate-uhistegevuste-ja-koolieelsete-lasteasutuste-opetajate-koolituse-aruanne

Osalejate-registreerimise-leht