Haridussündmuste rahastamine

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium vahendeid õpilasvõistluste piirkondlikuks läbiviimiseks, õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe ühiseks korraldamiseks.  Jõgevamaal vahendab sihtotstarbelist eraldist Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Taotlusvoor toimub kaks korda kord aastas. 

Positiivse rahastamisotsuse saanud taotlejatega sõlmitakse leping. 

Peale ürituse toimumist on taotlejal kohustus kümne tööpäeva jooksul esitada arenduskeskusele   aruanne  ning HTM ja arenduskeskuse logodega osalejate nimekiri või ainevõistluse protokollid.  Peale korrektse aruande esitamist kantakse toetus lepingu sõlminud asutuse arveldusarvele.


Riigieelarvelistest vahenditest haridustoetuse eraldamise kord

TAOTLUSVORM 

ARUANNE (Õpilastegevused ja -üritused)

ARUANNE (Juhendajate ja õpetajate täiendusõpe) 

Osalejate registreerimislehtLisainfo:
Evelyn Sepp
Noorte ettevõtlikkuse ja haridusprojektide koordinaator
+372 53014868
evelyn.sepp@jaek.ee