Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse (MATA) kasutamise Jõgeva dialoogi koosoleku protokoll

Algus kell 12.30, lõpp kell 13:40                                                                 03.07.2023

Juhatas: Kaire Luht

Protokollis: Julia Troitskaja

Võtsid osa:  Aive Tamm, Indrek Kullam, Karro Külanurm, Reili Tooming, Urmas Kase, Viktor Svjatõšev, Ülle Rosin

Juures viibisid: Tiina Loorand

Päevakord:

  1. Arutelu dialoogi põhjendatud ettepanekute rahastatavate teemade valiku osas. Valitud teemade kinnitamine.

Otsustati: Kinnitada dialoogi tulemusel kokkulepitud teemadeks „Tootlikkus ettevõtluses“ ja „Liikuvus: teedevõrk ja ühistransport“.

 

  1. Arutelu meetme perioodi jooksul saavutatavate tulemusnäitajate osas. Kokkulepitud tulemusnäitajate fikseerimine.

Otsustati: Kinnitada dialoogi tulemusel kokkulepitud tulemusnäitajateks

  1. a) teema „Liikuvus: teedevõrk ja ühistransport“ tulemusnäitajaks „Rakendatud uued ja nutikad lahendused, mis aitavad parandada ühistranspordi kättesaadavust ning soodustavad aktiivsete liikuvusviiside kasutamist“;
  2. b) teema „Tootlikkus ettevõtluses“ tulemusnäitajaks „Inkubatsiooni võimaluste loomine nii uute ettevõtete käivitamiseks kui ka olemasolevate ettevõtete arenguhüppeks“.