Aasta Õpetaja konkurss

Kuni 27. märtsini saab esitada kandidaate AASTA ÕPETAJA konkursile, et tunnustada meie haridusmaastiku kõige säravamaid pedagooge ja tegusid.
 
Aasta õpetaja valimine käib ühte sammu üleminekuga eestikeelsele õppele. Konkursile kvalifitseeruvad vaid õpetaja kvalifikatsiooni omavad õpetajad, kes lisaks kvalifikatsioonile valdavad ka eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõetele. Üleminekul täielikult eestikeelsele õppele on aasta õpetajad eeskujuks ning oma töös parimad – just nimelt eestikeelses õppetöös. 
 
Kandidaatide esitamine ja statuudid: https://hm.ee/gala#kandidaatide-esitami
 
Kokku saab kandidaate esitada 13. kategoorias:
🔹 Aasta lasteaiaõpetaja
🔹 Aasta klassiõpetaja
🔹 Aasta klassijuhataja
🔹 Aasta põhikooli aineõpetaja
🔹 Aasta gümnaasiumiõpetaja
🔹 Aasta kutseõpetaja
🔹 Aasta tugispetsialist
🔹 Aasta huvialaõpetaja
🔹 Aasta õppejõud
🔹 Aasta õppeasutuse juht
🔹 Aasta haridustegu
🔹 Aasta hariduse sõber
🔹 Riiklik haridustöötaja elutööpreemia
 

Auhinnad antakse üle 7. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.