Tänasest kuni 3. veebruarini 2023 ootab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)  vabaühenduste taotlusi  arenguhüpet ettevalmistavasse taotlusvooru.

Taotlemine on Toetuste menetlemise infosüsteemi e-keskkonnas (TMS), link  https://toetused.kul.ee/et/login

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, 
 mis on taotluse esitamisel olnud Eesti äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta

Taotlusvoorust toetatakse ühinguid oma organisatsiooni arenguvajaduste analüüsimisel ja tegutsemisvõimekuse tõstmisel või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani/äriplaani koostamisel. 

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: 

  • tegevuskava (ühingu tegutsemisvõimekuse arendamiseks)

  • äriplaan (teenuste või toodete pakkumiseks)

 Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada taotluses konkreetsete tegevustena.

Sobiva arengueksperdi valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja vajadusest ise.
Abiks on nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2023 – 31. juuli 2023.
Toetuse maksimumsumma  on 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.

Taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja või selleks volitatud isik kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis (TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/et/login hiljemalt 3. veebruaril 2023 kell 15:00.

TMS-i kasutamise juhendi leiate siitLeheküljelt nr 22 leiate teema: uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee.

Taotlusvormi näidise leiad siit ja taotluse  word formaadis siit. Neid vorme saate juba praegu täitma hakata, et hiljem sealt tekst taotluse veebikeskkonda kopeerida.

Hindamiskriteeriumid, mille järgi hindajad taotlusi hindavad leiad siit

Taotlusvooru info ja taotlemise täpsemad tingimused on KÜSKi kodulehel https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ahe23/

Nõu ja abi taotluste koostamisel saab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultandilt Kersti Kurvitsalt tel 5208 423 või kersti@jaek.ee .

Lisainfo: Kersti Kurvits, vabaühenduste konsultant,
tel. +372 520 8423kersti@jaek.ee