Kes me oleme?

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) on maakondlik arendusorganisatsioon (MARO), mis aitab kaasa maakonna terviklikule ja tasakaalustatud arengule, pakub professionaalset nõustamisteenust ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ning koordineerib kohalike omavalitsuste ühist ja maakonnaülest arendustegevust. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku.


Keskuse eesmärgiks on kaasa aidata maakonna terviklikule ja tasakaalustatud arengule, olles tugev ja usaldusväärne partner ettevõtjatele, kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele.