Tööstushäkk annab soodsa võimaluse leida ekspertide toel digitaalne lahendus oma ettevõtte tootlikkuse tõstmiseks, äriprotsesside efektiivistamiseks või kestlikumaks muutmiseks.

Tööstuhäki puhul on tegemist kahe ja poole päevase häkatoni vormis üritusega, mille tulemusena valmib digitaalse lahenduse esmaversioon kindlale probleemile või uuele ideele, mille ettevõte enda jaoks defineerib kas enne üritust või ürituse esimesel päeval.

Lisaks uutele partnerlussuhetele, teadmistele ja lahendustele on välja pandud auhinnafond, mis innustab uute lahenduste elluviimist.

Tööstushäkk koosneb meeskonnatööst, mentorlusest ja lühikoolitustest, mille tulemusena töötatakse välja kindla probleemilahenduse prototüüp ja omandatakse teadmiseid, mida rakendada ka teiste äri takistavate kitsaskohtade ületamiseks.

Kuna ühest lahendust probleemidele ei ole, on programm üles ehitatud nii, et kõik meeskonnad saavad tegeleda just oma ettevõtte jaoks kõige suuremat väljakutset pakkuva probleemi lahendamisega või uue idee realiseerimisega.

Tööstushäkile on kaasatud eksperdid ja kogenud mentorid, kel on varasem kogemus tööstusettevõtete digitaliseerimise ja kestlikkuse teemadega ning kes teavad, kuidas leida sobivaimad tehnoloogilised lahendused osalejate probleemidele.

Tööstushäkile on oodatud osalema

  • Tööstusettevõtete esindajad;

  • IT-ettevõtete esindajad, kelle töötajatel on tööstuse digitaliseerimise alased oskused ja kogemused (nt tarkvara- ja riistvara arendajad, graafilised disainerid, liidese disainerid);

  • Teised tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajad (nt startupid, inseneribürood, haridusasutused, tööstusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused, erialaliidud ja klastrid);

  • Antud teema vastu huvi tundvad eksperdid, tudengid ja kestlikkuse huvilised.


Tööstushäkil osalemine on tasuta ja ei arvestata VTA (vähese tähtsusega abi) määrast.

Kontakt:                                     Teele Dintšenko, teele.dintsenko@civitta.com
Lisainfo ja registreerimine:     https://www.eas.ee/toostushakk/
Facebooki üritus:                      https://fb.me/e/1PrWQvjzt