Jõgevamaa ettevõtete tunnustamine 2021

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.

Tunnustuskategooriad ning kandidaatide esitamise suunised:

– Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas.
– Panustab piirkonna positiivse kuvandi kujundamisse ning kohalikku kogukonda.
– Väärtustab töötajate heaolu ning arengut.
– Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms).
– Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

– Stabiilsete majandusnäitajatega väike-ettevõte.
– 1-10 töötajat.
– Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms).
– Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

– Viimase aasta jooksul teinud investeeringu alustamaks majandustegevust Jõgeva maakonnas, või
– Teinud märkimisväärse investeeringu varasemalt piirkonnas tegutsevas ettevõttes.
– Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

– Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust.
– Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit.
– Arenev institutsioon (nt. teenused või investeeringud jms).
– Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

– Loodud Jõgeva maakonna haridusasutuses.
– Innovatiivse ideega või edukalt käivitunud.
– Kasvu- ja arengupotentsiaaliga.

Valikuprotsess:

– Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud.

– Kandidaatide esitamine toimub perioodil 13.09.2021 kuni 30.09.2021 (k.a.). Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada ankeedi vahendusel.

– Valikukomisjoni koosolek toimub 06.10.2021. Igas kategoorias valitakse välja 3 nominenti ja seejärel nominentide seast võitjad 5 kategoorias.

– Valikukomisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga kontakti.  

– Valikukomisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.

– Kui komisjoniliige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest.

– Parimate väljakuulutamine toimub 22.10.2021 Von Wahl restoranis toimuval tunnustusüritusel.

– Kandidaat peab omama majandustegevust Jõgeva maakonnas.

– Tunnustusele esitatud kandidaat peab olema juriidiline asutus (st. mitte eraisik, objekt või tegu) ning ei tohi olla maksuvõlglane.

– Ühte ja sama kandidaati on lubatud esitada mitmes tunnustuskategoorias.

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee valdadega.
Jõgevamaa ettevõtete tunnustamiskonkursile said kandidaate esitada ettevõtted, asutused, kohalikud omavalitsused ning üksikisikud. Kokku esitati 5 kategooriasse 37 unikaalset kandidaati. Kandidaatide koondnimistu asub siin.

2021.aasta Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise valikukomisjoni moodustavad: Ulvi Punapart (Põltsamaa vald), Viktor Svjatõšev (Jõgeva vald), Terje Rudissaar (Mustvee vald), Jako Jaagu (Jõgevamaa Koostöökoda), Enn Valgus (Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus).

Tunnustusüritusega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.