Loading Events

Kuupäev & Kell

  • 30. sept. 2021
  • 00:00 - 23:59

Asukoht

  • Von Wahli restoran, Krissi, Pajusi küla
    Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 48224 Eesti

Kutsume ettevõtteid, kodanikuühendusi, asutusi, organisatsioone, kohalikke omavalitsusi ning üksikisikuid esitama kandidaate konkursile Jõgevamaa ettevõtete ja kodanikuühenduste tunnustamine 2021.

Tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtete ja kodanikuühenduste tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.

Ettevõtete tunnustamise kategooriad:

– Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas.
– Panustab piirkonna positiivse kuvandi kujundamisse ning kohalikku kogukonda.
– Väärtustab töötajate heaolu ning arengut.
– Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms).
– Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

Kandidaadi esitamise ankeet: https://forms.gle/hommjF5BhpWKDzz77

– Stabiilsete majandusnäitajatega väike-ettevõte.
– 1-10 töötajat.
– Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms).
– Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

Kandidaadi esitamise ankeet: https://forms.gle/SbdZ5yGFmbimrnvL6

– Viimase aasta jooksul teinud investeeringu alustamaks majandustegevust Jõgeva maakonnas, või
– Teinud märkimisväärse investeeringu varasemalt piirkonnas tegutsevas ettevõttes.
– Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

Kandidaadi esitamise ankeet: https://forms.gle/qQLTwJrsUhgGi7Mh7

– Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust.
– Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit.
– Arenev institutsioon (nt. teenused või investeeringud jms).
– Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

Kandidaadi esitamise ankeet: https://forms.gle/RDmtn3XfUwRxLWb69

– Loodud Jõgeva maakonna haridusasutuses.
– Innovatiivse ideega või edukalt käivitunud.
– Kasvu- ja arengupotentsiaaliga.

Kandidaadi esitamise ankeet: https://forms.gle/MNqWTpTMzAGykLuKA

Kodanikuühenduste tunnustamise kategooriad:

Auhinnaga Parim kodanikuühendus 2021 tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsingut, mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on 2021. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas

Valiku alused:

– organisatsiooni üldine tuntus ja maine;
– organisatsiooni liikmete arv;
– koostöös teiste ühenduste ja omavalitsusega läbi viidud projektide ja sündmuste arv ning maine;
– läbiviidud projektide arv, nende mõju organisatsioonile ja piirkonnale;
– tegutsemisest tulnud lisandväärtus piirkonnale.

Auhinnaga Parim kodanikuühenduse projekt 2021 tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust  vms, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

Valiku alused:

– saavutatud lisandväärtus ja mõju piirkonnale;
– projekti jätkusuutlikkus;
– kaasatud partnerite ja kasusaajate/osalejate arv;
– tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias).

Auhinnaga Ettevõtlik vabaühendus 2021 tunnustatakse  mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on silma paistnud eduka majandustegevusega, kelle üks peamisi sissetulekuallikaid on omateenitud tulu ning kes osutab teenust või müüb toodet/tooteid, mis on kogukonnas või ka laiemalt nõutud ja vajalikud. 

Auhinnaga Väärt algatus 2021 tunnustatakse eraisikut või eraisikute gruppi, ettevõtet, kohalikku omavalitsust või asutust/organisatsiooni (võib ka mittetulundusühingut), kes on algatanud ja ellu viinud kohalikule kogukonnale või laiemale piirkonnale uue ja olulise tähtsusega sündmuse või rajanud / korrastanud vabatahtlikult kogukonnale olulise objekti või muul moel aidanud kaasa avatud ja kaasava kodanikuühiskonna toimimisele Jõgevamaal.

Esita kodanikuühenduste tunnustamise kandidaat veebis: https://forms.gle/vMyD1a7GgK61Smro7
Ankeeti saab täita ka Word dokumendis, mis tuleb alla laadida siit ning täidetuna tagasi saata hiljemalt 30.septembriks 2021 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse e-posti aadressil kersti@jaek.ee.

Ettevõtete tunnustamise statuut: https://jaek.ee/ettevotete-tunnustamine-2021/
Kodanikuühenduste tunnustamise statuut: https://jaek.ee/kodanikuuhenduste-tunnustamine-2021/

Kandidaate saab esitada perioodil 13.09-30.09.2021 (k.a.).
Parimate väljakuulutamine toimub 22.oktoobril Von Wahl restoranis toimuval tunnustusüritusel.

Lisainformatsioon:

Sandra Blauberg
Turundus- ja arendusjuht
e-post: sandra@jaek.ee või tel. 5866 0146

 

Kersti Kurvits
Kodanikuühenduste konsultant
e-post: kersti@jaek.ee või tel. 520 8423

Kontakti Detailid