Loading Events

Kuupäev & Kell

  • 6. juuni 2020 - 20. juuni 2020
  • 00:00 - 23:59

Asukoht

  • Kuremaa loss Jõgeva maakond 48445 Eesti

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab tasuta kodukandigiidi koolituse. Oodatud on noored, täiskasvanud; turismiettevõtjad, kultuurikorraldajad jt huvilised.

Esimene koolituspäev 

R 05.06 16.00-19.00 Kuremaa lossis (4 akadeemilist tundi)

Sissejuhatus giiditöösse: giid kui klienditeenindaja, giid kui oma riigi ja kultuuri esindaja. Giiditöö olemus. Giidide liigitus. Giidinduse ajaloost

Hea giid. Giidile vajalikud oskused ja teadmised

Hea ekskursioon. Ekskursioonide liigid

Praktilised nõuanded infomaterjali otsimiseks, giiditeksti ja marsruudi koostamiseks ning tervikliku klienti arvestava ekskursiooni kokkupanekuks.

 
Teine koolituspäev

L 13.06 11.00-17.00 Kuremaa lossis (6 akadeemilist tundi)

Ekskursiooni ettevalmistamine ja läbiviimine

Giiditöö metoodika, esinemisoskus, hääle kasutamine

Giid ja tehnika (erinevad abivahendid giiditöös)

Giidituuride/ekskursioonide analüüs. Iseseisvate tööde tagasisidestamine seminari vormis

Mis seadustega peame giidituuri/ekskursiooni kokkupanekul ja giidina tegutsedes arvestama

Kuidas end giidina turundada. Giid kui ettevõtja

 

Kolmas koolituspäev

L 20.06 täpsustatakse 05.06 koolitusel osalejatega

Näidistuuride/ekskursiooni läbiviimine 

 

Iseseisev töö: oma giidituuri kokkupanek,  giiditekstide jaoks vajaliku info otsimine ja giidituuri praktiline läbiviimine Jõgevamaal. (Näiteks 1,5 tunnine giidituur Jõgeva linnas)

Maht
Teoreetilise osa maht 20  akadeemilist tundi  + iseseisev töö ja giidituuri praktiline läbiviimine

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitus on tasuta. Vajalik eelnev registreerumine. Palun osalemisest teada anda hiljemalt 31.maiks 2020 siin.

Programmis osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” – raames.

Kontakti Detailid

Registreerumine