14.märtsist kuni 17. märtsini toimus Jõgeva – ja Järvamaa ettevõtjate ja teadmuskeskuste ühine õppereis Taani.

Külastati teadmusasutusi ning ettevõtteid, kus on loodud innovaatilisi lahendusi toidutootmises või ringmajanduses. Esimesel päeval külastati Kopenhaageni linna südamesse rajatud orgaanilise seenekasvatusega tegelevat ettevõtet Bygaard. Seeni kasvatatakse merekonteinerites, kuhu on paigaldatud seente kasvutingimustele  vastavad valgustuse kui ka niiskustaseme hoidmise süsteemid. Välialal tehti koostööd orgaanilistel põhimõtetel toimiva juurvilja kasvatajatega, mis omakorda lõi sümbioosi taime – ja seenekasvatusest ning oli rajatud kogukonna aia põhimõttel.

Teise ettevõttena külastati CopenHilli – jäätmete põletamise tehast, mille välisele küljele on rajatud suusa – ja lumelaua nõlv, mis tipnes omapärasee vaateplatvormiga, kust ei puudunud ka Kohvik ning 85 meetrine ronimissein. Lisaks prügi sorteerimisele ja põletamisele arendatakse CO2 taaskasutust, korraldatakse õppekäike koolinoortele ja huvilistele ringkäike tehases. CopenHill kui uuenduslik ressursside käitlemise ja jäätmetest energia tootmise sümbioos meeldib Kopenhaageni elanikele ja aitab saavutada ambitsioonikat eesmärki saamaks maailma esimeseks süsinikuneutraalseks pealinnaks.

Järgnevatel päevadel külastati toiduklastrit Aarhusis, samanimelist ülikooli ja Kaldunborgi tööstussümbioosi. Kalundborgi sümbioos on partnerlus avaliku sektori ja eraettevõtete vahel

Alates 1972. aastast on üheskoos välja töötatud maailma esimest tööstuslikku sümbioosi, mis põhineb ringkäitlusele tootmises. Peamine põhimõte on, et jäätmevoog ühes ettevõttes muutub ressursiks teises, millest on kasu nii keskkonnale kui ka majandusele. Kohalikus partnerluses jagatakse ja taaskasutatakse  ressursse, säästes nii raha kui ka minimeerides jäätmeid. Sümbioos loob rikkust kohalikus kogukonnas ja toetab rohelist üleminekut.

Tänu tööstussümbioosi ligi 50-aastasele arendamisele on Kalundborg Taani rikkaim piirkond, kuhu soovitakse jätkuvalt investeerida uute ettevõtete näol.

Õppereisi Taani rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.