Laupäeval, 25. mail on Jõgeva linnapäevadel võimalik kõigil soovijail aidata kaardistada Jõgeva linnaosasid ja anda teada, mis Sinu arvates on linnas hästi ja mis vajaks muutmist või parandamist.
 
Oled oodatud  kella 10:00-15:00 COOPi parklas Jõgeva vallavalitsuse telki, et:

🗺️  Märkida kaardile, millised linnaosad on sinu hinnangul Jõgeval
🗺️  Kus kandis sa ise elad
🗺️  Anda oma linnajaole üks ilus nimi
🗺️  Kirjutada märkmepaberile, mis on sinu jaoks Jõgeva linnas praegu hästi
🗺️  Panna kirja ka probleemseid kohti Jõgeva linnas ja ka vallas
🗺️  Kirjutada märkmepaberitele, mis sind oma linnaosaga ühendab
Valida saab endale huvipakkuva ja kõnetava küsimuse, ei pea vastama kõigile küsimustele.
 
Telgis saab näha mõningate  Jõgevale lähiajal planeeritud uute hoonete  fotosid (näiteks  uus eakate korterelamu).
 
Eriti oodatud on kõik Jõgeva linnas elavad või linnaga sidet omavad inimesed. Aga tule ka siis, kui sa ei ole otseselt Jõgeva linna elanik ning jaga  oma mõtteid maakonna keskuse arendamiseks. 
Sinu mõtted on väga vajalikud ja annavad linna ja valla arendajatele head tagasisidet.
 
Idee Jõgeva linnadesse elanike- või kogukonnaseltside loomiseks sai alguse selle aasta aprillikuus Jõgevamaa kogukondade II loometalgutel. Jõgeva vallavalitsuse esitatud teema „Linnakogukonnad aktiivseks – asumiseltsid  Jõgevamaa linnadesse“  meeskond otsis lahendusi ja meetodeid, kuidas tõsta Jõgeva ja ka teiste maakonnalinnade elanike kodukohatunnet ning suunata ja innustada linnaelanikke asumiseltse või muid elanike esinduskogusid looma ja oma kodulinna arengutes osalema ja kaasa rääkima.