Pressiteade

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu esimeheks valiti Andres Vään.

JAEK_logo (värviline)_suur

15. märtsil toimunud Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu koosolekul valiti uueks nõukogu esimeheks ühehäälselt Andres Vään.

Sihtasutuse nõukogus on kuus liiget. Nõukogu liikmed määratakse kohalike omavalitsuste poolt, kusjuures igast Jõgevamaa omavalitsusest kuulub nõukogusse 2 liiget – Põltsamaa vallast Andres Vään ja Ulvi Punapart, Jõgeva vallast Viktor Svjatõšev ja Rainis Poll ning Mustvee vallast Aivar Lainjärv ja Hannes Soosaar. Uue nõukogu esimehe valimine oli seotud muutustega Jõgeva valla juhtimises ja uute valla esindajate määramisega nõukogu koosseisu.

Sihtasutuse peamisteks ülesanneteks on maakonna arengudokumentide koostamine ja tasakaalustatud arengu koordineerimine, maakonna esindamine riigi tasandil, ettevõtluse toetamine, tunnustusürituste ja konkursside läbiviimine, kodanikeühenduste tegutsemisvõimekuse ja noorte ettevõtlusteadlikkuse arendamine, kultuuritöö koordineerimine ning maakondlike terviseedenduse ja siseturvalisuse tegevuste elluviimine.

SA JAEK
17.03.2021