Jaanuari algusesse planeeritud tänuüritus sai  teoks mais. See eriline ja erisustega aasta näitas meile, kui oluline ja samas kui haavatav on meie tervis ning suunas meid elukorralduses nende pidepunktide juurde, mis säilitavad väärtuse ka rasketes oludes.

Täname tervisededuse valdkonna säravaid inimesi, tegusid ja organisatsioone!

Jõgevamaa Tervisedendaja 2020 on Annela Järvik

Annela on oma tervislike eluviisidega meile kõigile eeskujuks ja oma tegemistes järjekindel. Ta on hea koostööpartner Puurmani piirkonna sotsiaaltöötajale ja eakate seltsile, nii mõnigi mure on saanud tänu Annela märkamisele ja abistamisele lahenduse või leevenduse. Oma tervisekäitumise teadmisi jagab ta lahkelt kogukonnaga, viies läbi erinevaid treeninguid ja tervisepäevi. Annela on avatud ja mõistva suhtumisega ning võitnud kogukonna usalduse.  

Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon 2020 – Põltsamaa Valla Päevakeskus, Põltsamaa Perepesa

Perepesa meeskond on loonud väga hubase kooskäimise koha, kus lapsevanemad saavad omavahel kohtuda, jagada lapse kasvamisega seotud rõõme, muresid ja kogemusi ning osaleda perepäevadel, koolitustel, töötubades ja saada nõustamist. Perepesa lööb kaasa valla ühistel ettevõtmistel ja tähtpäevade tähistamisel. Keskuse tegevustega seoses on Põltsamaal fookusesse tõusnud senisest enam perekond, pereväärtused ning iga pereliikme osa ja võrdne tähtsus perekonnas. Tervemate, teadlikumate ja rõõmsamate lapsevanematega kasvavad tublid lapsed.

Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon 2020 – Piilsi Küla Selts

Piilsi Küla Selts on aktiivselt tegelemas Mustvee vallas rahvaspordi ja tervisedendusega. Nende eestvedamisel toimus juba kolmas Mustvee valla sünnipäevamatk mööda vana raudteed ja on kaardistatud matkarajad kõikides uue valla piirkondades ning rajad on kättesaadavad ja kasutatavad ka ürituste välisel ajal. Seltsi tegevus on Mustvee valla kogukondi liitev ning uut valda ühendav.

Jõgevamaa Tervist edendav Tegu 2020 – Vaimse tervise õe vastuvõtu avamine Jõgeva vallas

Jõgeval alustas vaimse tervise õe kabinet tegevust 2019. aasta detsembris. Kabinetis saavad nõu ja abi noored ja lapsed. Vaimse tervise õde on toeks haridusasutuste tugispetsialistidele ja perekondadele, läbi kabineti on vajadusel võimalik kiiremini jõuda psühhiaatri vastuvõtule ja hoida ära suuremaid arme noore inimese hinges. Aasta pärast kabineti avamist on koostöös suurendatud vastuvõttude arvu. Koroona-ajastul viiakse kohtumisi võimalusel läbi ka arvutiekraani vahendusel – oluline on noort inimest aidata.

Tänukiri pikaaegse panuse eest tervisedenduses – Reesi Efert

Reesi panustas pea kümme aastat maakonna liiklusohutusse, juhtis meil sihikindlalt ja innovaatiliselt liikluskasvatust ja -kultuuri. Tema vaikne, aga ergas kohalolu rikastab koostööpartnereid mitmete teadmiste ja vaadetega. Veel enne distantsõpet oli tal olemas oma tööriistakohver, mille abil  tegevusi ka veebis eluliseks muuta. Ta on inimene, kes ei pea paljuks sõita Tartust Jõgevale, et lastele keksukaste asfaldile joonistada või maakonna tervisenõukoguga arutleda nügimise üle.

Tänukiri pikaaegse panuse eest tervisedenduses –  Aimur Säärits

Aimur on väga hea koostööpartner selle sõna kõige laiemas tähenduses. Tema poole võib alati pöörduda, kui mõni mõte vajab realiseerumist või idee läbimõtlemist. Ta mõtleb alati kaasa, kuulab, pakub lahendusi, püüab olla su kõrval ja mõtetega kaasas. Mitmed traditsioonilised tegevused nagu laste tervise- ja ohutusõppe programmid „Kaitse end ja aita teist“ ja „Liigun õues, tervis põues“, pargijooksude sari,  mitmed kampaaniad ja tervisepäevad on teoks saanud tänu Aimuri aktiivsusele. Aimur on olnud aastaid eeskujuks ja aktiivseks osalejaks tervisetõdede ja käitumisharjumuste kujundamisel nii treeneri, lasteaiaõpetaja kui ettevõtjana.

Tunnustused Palamusel andsid üle Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu liige Viktor Svjatõšev ja Jõgeva maakonna tervisenõukogu esimees Tiit Lääne.

Sündmuse peakorraldaja oli MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda.

Pildid tegi Ellar Sügiste.

Lisainfo: Maiu Veltbach, arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, maiu@jaek.ee