Kui soovid kodanikuna midagi muuta või kaasa rääkida – kas pöördud presidendi, Riigikogu või kohaliku omavalitsuse poole? 
Tule Jõgeva Koolituskeskuse tasuta kogukonnaringidesse “Kodanikuks olemise ABC”.

Kodanikuks olemise ABC kohtumistel saada teada:
Kuidas targalt osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel?

Mis on erinevate demokraatlike institutsioonide roll Eestis?
Kuidas mitte minna kaasa demagoogiaga?

Kogukonnaringi kohtumiste sisu:

1. november   Tutvumine. Kogukonnaringi kava ja eesmärkide tutvustamine. Nüüdisühiskonna kujunemine ning mõningaid teooriaid.

8. november   Riik ja poliitika. Ühiskonna valitsemine ja haldamine. Võimude lahususe põhimõtted. Seadusandlik ja täidesaatev võim ja neid mõjutav õigusruum. Riik – tutvust tehakse peamiste institutsioonidega – Riigikogu, president, riigikontroll, õiguskantsler jne. Demokraatliku valitsemise põhivormid. Valimised ja nendega seotud küsimused. Kuidas jagunevad mandaadid ja kes valib presidendi? Kohaliku omavalitsuse ülesanded, rollid. Kohaliku omavalitsuse volikogu pädevus ja valla/linnavalitsuse ülesanded. Kuidas mina saan toetada võimude lahususe põhimõtte järgimist? 

15. november    Kodanik kui kogukonna liige. Mis ühingud, mis valdkondades ja mis hoobadega saavad meie heaolu mõjutada? Kuidas iga inimene ise saab hea kodanikuna osaleda ja panustada kodanikuühiskonda? Mida saan teha annetades ja kuhu võiks vabatahtlikuna kaasa lüüa? Kust tean, mis vajadused kogukonnas on? Mis on kestlik eluviis (areng) ja kuidas vastutustundliku kodanikuna saan sellesse panustada? Üks konkreetne kohalik või riiklik väljakutse. Kuidas mina hea kodanikuna saan aidata ühiskondlikke väljakutseid lahendada?

22. november   Kuidas mõjutab meie elu Euroopa Liit? Eesti on osa Euroopa Liidust, Schengeni viisaruumist, NATOst. Mida see meile annab ja mida meilt võtab? Mis rolli meie elanike jaoks mängivad rahvusvahelised kuuluvused ja kuidas hea kodanikuna neisse panustada saan? 

29. november   Meedia ja selle mõju. Kuidas jõuab minuni info maailmas, Euroopas, riigis ja kohalikus omavalitsuses toimuvast? Kuidas tean, millist infot usaldada ja kuidas tean, milline on info mõju mulle? Sotsiaalmeedia usaldusväärsus ja allikakriitilisus. Kokkuvõte kogukonnaringis räägitust, püstitatud probleemidest ja pakutud lahendustest. 

Kursusele registreerimine avatud kuni 30. oktoobrini 2023.  Registreerin!

Kogukonnaringide maht kokku: 16 akadeemilist tundi 
Kohtumiste aeg: 01.11, 08.11, 15.11. 22.11, 29.11
Kell: 17.30 – 20.00 17:30-20:00
Koht: Jõgeval Aia 2, II korrus, JAEK koolituste ruum
Osalustasu: TASUTA 
Kogukonnaringi eestvedaja: Janek Varblas 

Projekti “Kodanikuks olemise ABC” rahastab Norra @Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab @Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga (@hea kodanik).