Ettevõtlus

Peipsiveere programm 2023 avas taotlusvooru

Peipsiveere taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele:  - arendades piirkonna ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja turundust;  - suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist;  - rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku

Loe veel »