Veebilehelt kogukonnaveeb.ee leiab infot kogukondade arendamise ja kogukonnakeskse valitsemisviisi kohta – juhendmaterjale, viiteid, kogemuslugusid ja teemakohaseid teadusartikleid. 

Kogukonnaveeb aitab nii kogukonna arendajat, kogukonda kui ka kohalikku omavalitsust.

Kui plaanid tegelema hakata kogukondade arendamisega, kuulud juba toimivasse kogukonda või tunned, et  sinu inimesed on Sulle olulised ja tahad nendega ühiselt piirkonna arengule hoogu anda – leiad kogukonnaveebist häid praktikaid, juhendmaterjale, nõustajaid, koolitajaid ja  õppimisvõimalusi

Kogukonnaveeb ja arendustegevused (koolitused, inspiratsioonipäevad, mentorprogrammid jne) on osa Siseministeeriumi strateegilisest partnerlusest “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026”, mille eesmärk on suurendada Eestis tegutsevate kogukondade
võimekust ja kriisivalmidust ning edendada kohalikul tasandil kogukonnakeskset valitsemisviisi.

Selle strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd 5 organisatsiooni:
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendi.