Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, Eesti Külaliikumine Kodukant ja Siseministeerium kutsuvad kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajaid osalema kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitus-  ja nõustamisprogrammis.

Koolitusprogrammi eesmärgiks on parandada programmis osalenud KOV-i töötajate ja teenistujate ning kogukonnaliikmete ja vabaühenduste oskusi koosloomes kohalikku elu korraldada ja arendada.

Osalema on oodatud minimaalselt neljast inimesest koosnevad meeskonnad, kuhu kuuluvad kaks kohaliku omavalitsuse ja kaks kogukondade esindajat (sh vabaühenduste esindajad).
Kokku saab koolitusprogrammis osaleda üle Eesti kuni 10 erinevat meeskonda (kohalikku omavalitsust).
Programmis osalemine on TASUTA.

Programm koosneb 5päevasest koolitus-  ja 16 tunnisest nõustamisprogrammist ja kestab 5. aprillist 28. septembrini 2022.
Tutvu koolituse ajakava ja teemadega Sotsiaalse innovatsiooni labori Si-Lab kodulehel.  

Programmis osalemiseks tuleb täita  registreerimisvorm enne 28. veebruari 2022. Registreeru programmi SIIN!

Koolitusprogrammi ja koolituspäevade vahele jäävate kodutööde käigus töötab iga meeskond välja piirkondliku kogukondade koostöö ja kaasamise mudeli ning töötatakse läbi kogukondadega koostöö ja koosloomega seotud etapid. Lisaks praktilisele koosloomele saavad osalised vajalikud teadmised ja oskused, mis võimaldavad tulevikus paremini kohalikel omavalitsustel kogukondadega koostööd ja koosloomet teha.

Koolitusprogrammi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.
Infopäev huvilistele toimub veebikeskkonnas 16. veebruaril. Registreeru SIIN.

Loe programmist lisaks, tutvu koolituste ajakava ja teemadega ning registreeru programmi või infopäevale  https://koosloome.ee/kohalike-omavalitsuste-ja-kogukondade-koosloome-koolitusprogramm/ .

Lisainfo programmi koordinaatorilt: Kati-Katri Koppel, tel 56626624, koppel.kati@gmail.com

Programmi metoodika on välja töötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab). Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet, disainmõtlemist ja sotsiaalset ettevõtlust kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel. Programm viiakse ellu MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant ja Siseministeeriumi koostöös.

Lisainformatsioon: Kersti Kurvits
Kodanikuühenduste konsultant
e-post: kersti@jaek.ee või tel. 520 8423