Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta  kevadvoor avatakse 1. märtsil ja maakonna vabaühendused saavad 3. aprillini esitada  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Kogukonna areng –
 toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Investeeringud  ja kogukonnateenuste arendamine –  toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on kogukonna arengu meetme  projektidele maksimaalselt 2500 eurot ja investeeringute ja elukeskkonna arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 eurot. Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada  veebikeskkonnas  https://etoetus.rtk.ee hiljemalt 3.aprilliks 2023 kella 16.30-ks.

Programmi dokumendid ja taotlemise juhendid on leitavad JAEKi kodulehel https://jaek.ee/kop-2023/

Infopäevad taotlejatele toimuvad Zoomi veebikeskkonnas. Eelnev registreerimine ei ole vajalik. Vali omale sobiv päev ja kellaaeg ja liitu infopäevaga.
  7. märtsil kell 14.00  – 17.00. Link infopäevale https://us02web.zoom.us/j/84903312459?pwd=QnVqL0hwQmY1TDY5UmI1c290eVYwZz09
  8. märtsil kell 10.00 – 13.00. Link infopäevale https://us02web.zoom.us/j/85207502523?pwd=UkJ5NDVHTFFjUEI0cXFNUE4vMHNKUT09
 14. märtsil kell 17.00 – 20.00. Link infopäevale https://us02web.zoom.us/j/88972603846?pwd=U1M1SGVrN1J5MDhPZmFtVTF0ZWJqZz09
 13. märtsil kell 14.00 (venekeelne), link https://us02web.zoom.us/j/86501209843?pwd=Qmd6blFOTkdTaGNmRHFpRlJ0UGJjQT09

Lisainfo: Kersti Kurvits, maakondlik KOP menetleja, tel 520 8423kersti@jaek.ee