Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor ootab tänasest kuni 2. oktoobrini maakonna vabaühenduste projekte  kohaliku kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks.

Taotlusi saab esitada KOPi kahte meetmesse:
Kogukonna areng
 toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 eurot ning investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 eurot. Nõutav rahaline omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

Toetust saavad küsida programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada  veebikeskkonnas https://etoetus.rtk.ee hiljemalt
2. oktoobri kella  16.30.

Infopäevad taotlejatele toimuvad  Zoomi veebikeskkonnas
5. septembril kell 10.00,  6. septembril kell 14.00, 7. septembril kell 17.00.
Vali endale sobiv päev ja kellaaeg, registreerimine ei ole vajalik, lingid infopäevadele on leitavad Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel https://www.jaek.ee/kop-2023, samas on ka teave programmi kohta ja taotlemise juhendid.

Lisainfo ja taotluste nõustamine
: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

Lisainfo: Kersti Kurvits, JAEKi vabaühenduste konsultant, tel 520 8423kersti@jaek.ee